Używamy plików cookies w celu analizy ruchu na stronie, dopasowywania reklam oraz realizacji usług. Kontynuując korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies przez serwis All the Jobs. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności
OK
Używamy plików cookies w celu analizy ruchu na stronie, dopasowywania reklam oraz realizacji usług. Kontynuując korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies przez serwis All the Jobs. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności
OK

Regulamin

 1. DEFINICJE
  Serwis
  serwis internetowy publikowany w ramach domeny allthejobs.pl
  Usługodawca
  właściciel serwisu internetowego publikowanego w ramach domeny allthejobs.pl
  Usługobiorca
  osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez serwis allthejobs.pl
  Konto
  zbiór funkcjonalności umożliwiających identyfikację Usługobiorców, personalizację usług i przechowywanie przez Usługobiorców informacji w ramach Serwisu
 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych usług oferowanych przez Serwis
  2. Wymagania techniczne, konieczne do spełnienia przez Usługobiorcę, aby móc korzystać z usług oferowanych przez Serwis:
   1. urządzenie dające możliwość zainstalowania przeglądarki internetowej
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML, akceptująca pliki cookies
   3. połączenie z siecią Internet
  3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z sieci internetowej wiąże się pewnym ryzykiem i do Usługobiorcy należy podwzięcie wszelkich środków umożliwiających minimalizację tego zagrożenia. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z usług przez Usługobiorcę.
 3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usług
  2. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków wymaganych przez prawo w celu umożliwienia bezpiecznego przechowywania danych Usługobiorców zgromadzonych w ramach świadczenia usług
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. czasowego zaprzestania świadczenia usług w związku z czynnościami konserwacyjnymi, modyfikacją Serwisu lub awarią infrastruktury technicznej,
   2. trwałego zaprzestania świadczenia usług (zamknięcia działalności Serwisu) oraz usunięcia wszelkich danych Usługobiorców zgromadzonych w ramach Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Usługobiorców drogą mailową o zamknięciu działalności, aby zapobiec utracie informacji przechowywanych przez Usługobiorców,
   3. odmowy świadczenia usług w przypadku dokonywania przez Usługobiorcę działań sprzecznych z prawem lub z postanowieniami tego regulaminu,
   4. przesyłania drogą mailową wszelkich komunikatów o charakterze technicznym, prawnym lub informacyjnym związanych z funkcjonowaniem usług oferowanych przez Serwis,
   5. dowolnej modyfikacji funkcjonalności Serwisu w ramach rozwoju świadczonych przez Serwis usług.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
  1. Usługobiorca ma prawo do zarządzania usługami za pośrednictwem konta, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
  2. Wszelkie podane przez Usługobiorcę informacje w ramach Konta mają charakter dobrowolny
  3. Usługobiorca ma prawo do usunięcia Konta
  4. Usługobiorca korzystając z serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od:
   1. publikacji oraz przesyłania treści sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   2. podawania nieprawdziwych informacji oraz danych osobowych,
   3. wykorzystywania serwisu do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
   4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie poza wykorzystaniem mieszczącym się w ramach obowiązującego prawa,
   5. wykorzystywania usług w sposób sprzeczny z prawem, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   6. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić, zakłócić lub uniemożliwić funkcjonowanie serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Usługobiorców.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przyszłości.
  3. O wszelkich istotnych zmianach w regulaminie Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiednich informacji w ramach świadczenia usług i/lub drogą mailową.