Zastępca Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

GMINA CZEMPIŃ

Czempiń, wielkopolskie

Data dodania:
2022-05-27
Data aktualizacji:
2022-06-26
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Zastępca Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Czempiń

Twój zakres obowiązków

 • pełnienie obowiązków zastępcy kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia,
 • przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu i wyniku postępowania,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu oraz przygotowywanie wezwań do wyjaśnień i uzupełnienia ofert,
 • publikacja informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • przygotowywanie umów na roboty budowlane, usługi, dostawy na potrzeby prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w przygotowaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Nasze wymagania

 • Wymagania niezbędne wobec kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych:
 • 1.obywatelstwo polskie,
 • 2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 3.nieposzlakowana opinia,
 • 4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • 5.znajomość przepisów, w szczególności z zakresu: ustawy Prawo zamówień publicznych
 • wraz z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu cywilnego,
 • 6.biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
 • 7.wykształcenie wyższe,
 • 8.minimum 4-letni staż pracy w dziedzinie zamówień publicznych udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe) wobec kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych:
 • 1.studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • 2.znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych,
 • 3.znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • 4.odporność na stres/umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach/umiejętność pracy pod presją czasu,
 • 5.prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Warunki pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych :
 • Praca odbywa się w systemie jednozmianowym.
 • Stanowisko pracy usytuowane jest na drugim piętrze. Wewnątrz budynku nie ma windy.
 • Pracodawca oferuje bogaty pakiet socjalny realizowany w oparciu o środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym wyjazdy integracyjne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, bardzo atrakcyjne warunki zaciągania pożyczek na cele mieszkaniowe.

O nas

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych powinien przedłożyć następujące dokumenty:

1.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

2.kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające okresy zatrudnienia,

3.oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dodatkowymi dokumentami, które przedkłada kandydat na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych są:

1.CV oraz list motywacyjny,

2.inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 lub doręczone listownie pod adres: Urząd Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64 – 020 Czempiń - w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych”, w terminie do dnia 20 maja 2022 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Czempiniu (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Czempiniu) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną oraz testem wiedzy

i umiejętności podczas którego kandydat otrzyma do rozwiązania zagadnienia problemowe weryfikujące posiadane kompetencje z zakresu zamówień publicznych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:•Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Czempiniu reprezentowany przez Burmistrza Gminy Czempiń;•Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Aleksandra Cnota-Mikołajec;•Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),•Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;•Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia - przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;•Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;•Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych;•Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;•Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;•Urząd Gminy w Czempiniu nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.•Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

Podobne oferty pracy

Czempiń, wielkopolskie

Data dodania:
2022-05-27
Data aktualizacji:
2022-06-26
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Kierownik / manager / lider
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Referent

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi

2022-06-25

Doradca Energetyczny ds. OZE

Czernikowo, kujawsko-pomorskie Columbus Elite S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czujesz się świetnie w działaniach terenowych a praca za biurkiem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Chcesz pracować w branży odpowiedzialnej społecznie? Doradca Energetyczny ds. OZE Ta praca jest dla Ciebie jeśli: Masz prawo jazdy kat. B, Potrafisz i lubisz rozmawiać z ludźmi, Samodzielnie i efektywnie zarządzasz

2022-06-25

Business Consultant

Wrocław, dolnośląskie Arrow Electronics
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ABOUT US By the time you’ve had your morning coffee, it’s likely you’ve already interacted with Arrow at least 5 times. The work Arrow does, goes into everything from cars to coffee makers. If it takes a charge or sends a signal, chances are, Arrow was part of building it. Our employees live in a world of Five Years Out where new technologies, new materials, new ideas and new electronics will make life not only different but better

2022-06-25

Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim

Białystok, podlaskie L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds

2022-06-25

Specjalista ds. Operacyjnych (k/m)

Warszawa, mazowieckie Axpo Polska Sp z o. o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. Operacyjnych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Fakturowanie oraz przygotowywanie rozliczeń z wykorzystaniem systemów operacyjnych i systemu księgowo – bilingowego Współpraca oraz kompleksowa obsługa klientów strategicznych Przygotowanie raportów, analiz i zestawień bieżących oraz okresowych z wykorzystaniem

2022-06-25

Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym

Warszawa, mazowieckie Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków aktywne nawiązywanie kontaktu z Klientem; bezpośrednia obsługa Klienta i profesjonalne doradztwo produktowe; podstawowe prace rachunkowe (fiskalizacja, raportowanie, wystawianie dowodów sprzedaży); dbałość o ekspozycję i nienaganny aspekt wizualny salonu; kreowanie profesjonalnego wizerunku sieci

2022-06-25

Główny/a Księgowy/a

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rekrutacja. Dane mogą być udostępniane podmiotom rekrutującym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne lub usługi nadzoru nad oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych

2022-06-25

Manager Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie MARZANNA SKRABA CHMIELOWIEC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Sprzedaży Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem sprzedaży Nasze wymagania Wyższe wykształcenie, minimum licencjat Znajomość pakietu MS office Samodyscyplina, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu Umiejętności sprzedażowe, analityczne oraz negocjacyjne Masz doświadczenie w zarządzaniu

2022-06-25

Project Manager R&D

Nowy Tomyśl, wielkopolskie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Project Manager R&D Miejsce pracy: Nowy Tomyśl Twój zakres obowiązków Koordynacja pracy zespołu, który projektuje, testuje i wdraża do produkcji seryjnej nowe produkty stosowane do realizacji połączeń w szafach sterowniczych Prezentacja koncepcji projektów przed Zarządem firmy(konstrukcja, nakłady inwestycyjne, harmonogram, ocena opłacalności

2022-06-25

Specjalista ds. żywienia zwierząt

Wyszków, mazowieckie AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. żywienia zwierząt Miejsce pracy: Wyszków Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie klientów w łańcuchu biznesowym Profesjonalne doradztwo klientom w oparciu o wiedzę żywieniową Sprzedaż produktów dla bydła Budowanie wizerunku firmy Agrifirm jako partnera biznesowego Nasze wymagania Wykształcenie wyższe rolnicze

2022-06-25