Podstawowe informacje

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSIEDLA ZAWISZÓW - 774

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

OFERTA NIEAKTUALNA

Świdnica, Dolnośląskie

Data publikacji:
01-06-2018

Data ostatniej aktualizacji:
28-11-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 1200 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSIEDLA ZAWISZÓW - 774

Wymagania:

  • Minimalny poziom wykształcenia oczekiwany od kandydatów: wyższe (w tym licencjat)
  • 1.Posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo wychowawczą lub dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 5 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. 2.Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona. 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. 4.Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5.Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Zakres obowiązków:

  • 1.Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego, w szczególności: prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo ruchowych, prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem, pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce. 2.Opracowywanie, przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy i weryfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku, prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów związanych z pracą z dzieckiem, rodzicami i rodziną dziecka. 3.Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. 4.Organizowanie pracy Zespołu ds. Oceny Okresowej Sytuacji Dziecka i organizowanie pracy wolontariuszy podejmujących działania w ramach placówki wsparcia dziennego.

Aplikowanie według wytycznych:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Aby aplikować na ofertę należy dostarczyć: cv

Pamiętaj, że jakikolwiek dokument, aby był rozpatrzony powinien zawierać klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 30.06.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Lektor języka obcego- praca w domu przez internet
One Szkolenia Językowe Wrocław, Dolnośląskie

Opis oferty pracy: Podejmiemy współpracę z wykwalifikowanymi nauczycielami języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Z naszą działalnością zapoznać się można na stronie: http://www.korepetycje-online.com.pl/ Oferujemy: - pracę zdalną u siebie w domu, - regularne pozyskiwa"

trener szkoleń komputerowych
BRC Consulting Zgorzelec, Dolnośląskie

Opis oferty pracy: Firma BRC CONSUTLTING zatrudni Trenera ICT do przeprowadzenia kursów komputerowych zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Zakres obowiązków: - Prowadzenie szkoleń dla Uczes"

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości poszukiwany
NOVA CE Wrocław, Dolnośląskie

Opis oferty pracy: NOVA Centrum Edukacyjne we Wrocławiu poszukuje nauczyciela podstaw przedsiębiorczości do Liceum dla Dorosłych oraz Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym: sobota-niedziela. Wymagamy: -wykształcenia wyższego, -chęci do "

Liceum Ogólnokształcące - zatrudnię nauczycieli
NOVA CE Wrocław, Dolnośląskie

Opis oferty pracy: Dyrektor LO dla Dorosłych poszukuje wykładowców do nauczania poniższych przedmiotów: - język angielski, - język polski, - chemia, - biologia, - podstawy przedsiębiorczości, - fizyka, - matematyka, - geografia, - historia, - wiedza o społeczeństwie, Jeżel"

Lektor niemieckiego - centrum Wrocławia
Diverslingva Wrocław, Dolnośląskie

Opis oferty pracy: Szkoła Językowa Diverslingva poszukuje lektora języka niemieckiego do prowadzenia kursów w centrum Wrocławia. Poszukujemy osoby do prowadzenia zblokowanych zajęć w firmach w centrum miasta oraz u nas w szkole na ul. Podwale. Zajęcia indywidualne oraz w małych grupach, g"

Zatrudnimy nauczyciela kierunku Technik usług kosmetycznych
NOVA Centrum Edukacyjne we Wrocławiu Wrocław, Dolnośląskie

Opis oferty pracy: Opis oferty pracy: NOVA Centrum Edukacyjne we Wrocławiu poszukuje nauczyciela: - kosmetyki twarzy, szyi i dekoltu, - kosmetyki dłoni, stóp i ciała, - zabiegów kosmetycznych twarzy, szyi i dekoltu, - zabiegów kosmetycznych dłoni, stóp i ciała, który poprowadziłby zajęc"