Podstawowe informacje

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSIEDLA ZAWISZÓW - 774

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

Świdnica, Dolnośląskie

Data publikacji:
01-06-2018

Data ostatniej aktualizacji:
15-06-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 1200 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSIEDLA ZAWISZÓW - 774

Wymagania:

  • Minimalny poziom wykształcenia oczekiwany od kandydatów: wyższe (w tym licencjat)
  • 1.Posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo wychowawczą lub dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 5 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. 2.Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona. 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. 4.Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5.Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Zakres obowiązków:

  • 1.Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego, w szczególności: prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo ruchowych, prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem, pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce. 2.Opracowywanie, przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy i weryfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku, prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów związanych z pracą z dzieckiem, rodzicami i rodziną dziecka. 3.Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. 4.Organizowanie pracy Zespołu ds. Oceny Okresowej Sytuacji Dziecka i organizowanie pracy wolontariuszy podejmujących działania w ramach placówki wsparcia dziennego.

Wytyczne do aplikacji:

Aplikacje bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Aby aplikować na ofertę należy dostarczyć następujące dokumenty: cv

Dokumenty rekrutacyjne powinny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 30.06.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa "Master's Academy" Lwówek Śląski, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: praca na stanowisku nauczyciel matematyki Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny, świadectwo pracy - języki aplikowania: polski"

LEKTOR JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Krystian Żak Blue Education Wołów, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: PRACA W SZKOLE JĘZYKOWEJ NA TERENIE CAŁEGO POWIATU. PRZEPROWADZENIE MIN. 12h ZEGAROWYCH MIESIĘCZNIE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI GODZIN. PRACA Z DZIEĆMI I DOROSŁYMI. Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne - języki obce"

Nauczyciel języka rosyjskiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Gdańsk, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: Nauczanie języka rosyjskiego. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku filologia rosyjska z przygotowaniem pedagogicznym. Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Chałubińskiego 13. Kontakt telefoniczny: 58"

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA Oleśnica, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: Praca z uczniami. Praca między 08.00 a 16.00 Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne - języki aplikowania: polski"

Trener komputerowy
Krystian Żak Blue Education Wołów, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć komputerowych z osobami dorosłymi; możliwa praca na terenie całego powiatu - min. 32 godziny/miesiąc; rekrutacja przez formularz ww.blueducation.pl (zakładka praca) Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne; wyższe (w tym lice"

nauczyciel języka hiszpańskiego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu Wrocław, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków zgodny z nadrzędnymi przepisami prawa oświatowego i Statutem Szkoły Podstawowej nr 17 we Wrocławiu. Godzina zakończenia pracy: 17:50 Kontakt z pracodawcą: sekretariat.sp17@op.pl lub 71-7986923 lub osobiście Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym "