Młodszy specjalista ds. E-Commerce

Warszawa, mazowieckie Level Work
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: • Obsługa sklepu internetowego , kont allegro • Współpraca z działami firmy w ramach wykonywanych obowiązków • Rozwiązywanie bieżących problemów w firmie - z dostawcami, klientami, kontrahentami • Kontakt z podmiotami z którymi współpracujemy oraz egzekwowanie warunków zawartych umów WYMAGANIA:

2022-06-02

Młodszy Specjalista ds. Handlowych

Bielsko-Biała LARIX Janusz Pieła S. K. A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: monitorowanie i kompleksowa obsługa postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, przygotowanie i kompletowanie dokumentów wymaganych przy sporządzaniu ofert, dobór produktów do poszczególnych postępowań, tworzenie dokumentacji technicznych produktów, kart produktowych, tworzenie oraz składanie ofert handlowych, obsługa klientów, kontakt z klientem (m

2022-06-02

Młodszy specjalista ds. zakupów

Warszawa, mazowieckie Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Opracowanie Rocznego Planu Zakupów na podstawie cząstkowych propozycji zakupów zgłaszanych przez Użytkowników (w części objętej przypisanym zakresem). Przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w IPCZD formularzami. Zawieranie i realizacja umów i zamówień na podstawie wyłączeń ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

2022-06-02

Młodszy specjalista ds. obsługi klienta

Wrocław, dolnośląskie Business Bridge Group Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Twoje zadania na tym stanowisku pracy: telefoniczne doradztwo oraz promowanie rozwiązań w zakresie usług factoringowych, sprzedaż produktów factoringowych dla obecnych klientów, budowanie oraz podtrzymywanie relacji biznesowych z Klientami firmy, współpraca z zespołem produktowym w zakresie przygotowania nowych rozwiązań sprzedażowych, obsługa połączeń przychodzących oraz wychodzących

2022-06-02

Młodszy specjalista ds. kadr i płac

Bielsko-Biała Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (karty urlopowe, przepustki, zlecenia, karty ewidencji czasu pracy) oraz dbanie o poprawność danych w systemie ERP, archiwizacja dokumentów związanych z zatrudnieniem (akta osobowe, ewidencja czasu pracy i inne), nadzór nad terminowością szkoleń BHP, uprawnień oraz badań lekarskich, udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, płac

2022-06-02

Młodszy Specjalista ds. Księgowania Finansów - Katowice

Katowice, śląskie ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: realizacja zadań zakresu planowania płynności finansowej oraz współudział w przygotowaniu jej prognozy, weryfikacja kosztów bankowych, udział w procesie wyceny instrumentów finansowych, ewidencjonowanie transakcji finansowych, przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych na potrzeby wewnętrzne Spółki.

2022-06-02

Młodszy specjalista / Młodsza specjalistka ds. ochrony środowiska

Opole, opolskie ATMOTERM
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Główne zadania na oferowanym stanowisku: wsparcie w opracowywaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska; przygotowywanie sprawozdawczości środowiskowej; pozyskiwanie, obliczanie i analizowanie danych środowiskowych; współpraca w zakresie realizowanych prac z naszymi Klientami; uczestniczenie w spotkaniach z Klientem (zdalnie i stacjonarnie)

2022-06-02

Młodszy Specjalista w Departamencie Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Warszawa, mazowieckie Compensa
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe

2022-06-02

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta Biznesowego - Katowice

Katowice, śląskie ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Zakres obowiązków:   - kompletacja dokumentów do zawarcia umów o dostawę energii elektrycznej, - weryfikacja oraz kontrola poprawności zapisów w umowach energetycznych, - skanowanie korespondencji do wewnętrznego programu obiegu dokumentów, - wprowadzanie danych do systemu oraz obsługa systemu umów,

2022-06-02

Młodszy specjalista

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw jakości paliw stałych w Wydziale ds. Emisji do Powietrza w Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki MiejskiejWarunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy

2022-05-27

Młodszy specjalista

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Dyrektora GeneralnegoWarunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al

2022-05-27

Młodszy specjalista

Łódź, łódzkie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i programów rządowych w Wydziale Rodziny i Polityki SpołecznejWarunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np

2022-05-27

Młodszy specjalista

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw ds. koordynacji procesu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego w procedurze narodowej w Wydziale

2022-05-27

Młodszy specjalista

Łódź, łódzkie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw rozliczeń finansowych dotyczących zakresu działania Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówWarunki pracy cv czynniki uciążliwe: częste reprezentowanie

2022-05-27

Młodszy specjalista

Białystok, podlaskie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista w Dziale Inspekcji w SuwałkachWarunki pracy • Praca w terenie • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np

2022-05-27

Młodszy specjalista

Łódź, łódzkie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw nadzoru w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w Wydziale Rodziny i Polityki SpołecznejWarunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np

2022-05-27

Młodszy specjalista

Poznań, wielkopolskie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu I) WUW w Poznaniu nr ref. 58/22Warunki pracy praca administracyjno-biurowa

2022-05-27

Młodszy specjalista

Łódź, łódzkie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw weryfikacji wniosków i umów wieloletnich w Biurze Kadr, Płac i BudżetuWarunki pracy czynniki uciążliwe: stres związany z terminowością i złożonością wykonywanych zadań Wykonywanie

2022-05-27

Młodszy specjalista

Warszawa, mazowieckie SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Programista: Tworzenie aplikacji pomiarowych do urządzeń i stanowisk do badań nieniszczących, stanowiących ofertę Łukasiewicz-IMP. Udział w konferencjach, targach, prezentacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych u partnerów biznesowych. Udział w projektach, pracach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych opracowanych rozwiązań

2022-05-27

Młodszy specjalista

Poznań, wielkopolskie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw finansowych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 73/22Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

2022-05-27

Młodszy specjalista

Łódź, łódzkie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach) stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne, praca w stresie pod presją czasu Kontakty zewnętrzne: kilka razy

2022-05-27

Młodszy specjalista

Białystok, podlaskie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Warunki pracy • Praca w terenie • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne) • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) • Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy • Praca zmianowa Zakres zadań bierze udział

2022-05-27

MŁODSZY SPECJALISTA

Opole, opolskie Centralna Baza Ofert Pracy
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Udział w rozliczaniu podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Opisywanie faktur za zużytą energię elektryczną oraz dystrybucję energii elektrycznej. Prowadzenie ewidencji energii elektrycznej. Udział w przygotowaniu materiałów do przetargu na zakup energii elektrycznej. Monitorowanie wydatków za energię elektryczną. Analiza zużycia energii elektrycznej pod kątem wykorzystania mocy zamówionej oraz zużycia mocy biernej

2022-05-27

MŁODSZY SPECJALISTA

Opole, opolskie Centralna Baza Ofert Pracy
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy Prawo wodne m.in. o udzielenie zgód wodnoprawnych, legalizacji urządzeń wodnych, w tym przygotowanie pism i decyzji. Zakładanie prowadzenie akt sprawy wraz z metryka sprawy, archiwizacja dokumentacji. Dokonywanie przeglądów pozwoleń wodnoprawnych

2022-05-27

Młodszy specjalista

Skierniewice, łódzkie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Młodszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówWarunki pracy czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np

2022-05-27

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Parametry wysyłanych ofert zostaną skopiowane z obecnego wyszukiwania

Praca w mieście

Praca za granicą