Podstawowe informacje

Wartownik - konwojent

Agencja Rezerw Materiałowych

OFERTA NIEAKTUALNA

Warszawa, Dolnośląskie

Data publikacji:
21-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
28-11-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
brak danych

Zarobki:
minimum 2100 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Wartownik - konwojent

Wymagania:

  • Pożądany poziom wykształcenia u kandydatów: średnie ogólnokształcące
  • Znajomość : 1. Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy. 2. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji. 3. Umiejętność pracy w zespole. 1.Posiadanie zaświadzcenia dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego policji. 2.Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej. 3.Posiadanie dopuszczenia do posiadania broni ( wpis B).

Zakres obowiązków:

  • Ochrona mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów. Przestrzeganie zasad użycia broni i środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia. Wykonywanie zadań wynikających z Planu ochrony, tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej. Meldowanie przełożonym o zadaniach zaistniałych podczas służby. Wykonywanie poleceń służbowych zeleconych przez przełożonych.

Wytyczne do aplikacji:

Aplikacje bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Wymagane dokumenty dostępne na stronie: www.arm.gov.pl w zakładce PRACA - termin prowadzenia rozmów po uzgodnieniu telefonicznym

Składanie aplikacji - język: polski

Osoby wysyłające dokumenty aplikacyjne powinny pamiętać o konieczności opatrzenia ich klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 30.06.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty