Podstawowe informacje

terapeuta do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RZESZÓW

OFERTA NIEAKTUALNA

Rzeszów, Podkarpackie

Data publikacji:
21-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
24-05-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 26 PLN/h

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - terapeuta do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wymagania:

  • Minimalny poziom wykształcenia oczekiwany od kandydatów: średnie zawodowe 4-letnie
  • Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym
  • 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
  • 4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym
  • 5) zakładzie rehabilitacji
  • 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzas

Zakres obowiązków:

  • Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.

Aplikując na ofertę nie zapomnij o dodaniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 31.05.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty