Podstawowe informacje

Starszy specjalista Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Zakładu Prawa i Kryminalistyki

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

OFERTA NIEAKTUALNA

Kętrzyn, Warmińsko-Mazurskie

Data publikacji:
03-10-2017

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 2300 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Starszy specjalista Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Zakładu Prawa i Kryminalistyki

Wymagania:

  • Zgłoś się na ofertę jeśli posiadasz minimum wykształcenie wyższe (w tym licencjat) - inne zawody: Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani, staż: 5 lat - pożądane
  • Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe, co najmniej 5 lat pracy Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe prawnicze
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pionie dochodzeniowo śledczym Straży Granicznej, Policji lub Prokuraturze
  • przygotowanie pedagogiczne
  • doświadczenie zawodowe na stanowisku dydaktycznym
  • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

Zakres obowiązków:

  • -prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa krajowego i Unii Europejskiej oraz procedur dochodzeniowo-śledczych, -przygotowywanie, aktualizowanie, gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, -organizowanie, uczestniczenie w spotkaniach, sympozjach, konferencjach oraz innych formach wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych, -uczestniczenie w pracach zespołów w szczególności do opracowywania programów szkoleń.

Aplikowanie na ofertę:

Zgłaszaj się bezpośrednio do pracodawcy

Wymagane dokumenty: - podanie do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza; - CV; - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe; - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. Wymagane dokumenty tj.: podanie do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz oświadczenie winne być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Termin składania dokumentów: do dnia 31.10.2017 r. Miejsce składania dokumentów: Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza ul. Ge

Aplikując na ofertę we wszelkich dokumentach nie zapomnij o dodaniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 09.11.2017

Sprawdź również inne oferty z branży:

Młodszy Specjalista ds. Prawno - Administracyjnych
Rutkowski Development Sp. J. Ełk, Warmińsko-Mazurskie

Rutkowski Development Sp. J. Rutkowski Development Sp. J. jest firmą rodzinną, której właściciele swoim nazwiskiem z powodzeniem budują jej reputację. 30 – letnie doświadczenie na rynku nieruchomości pozwoliło nam osiągnąć prestiżową pozycję Lidera wśród firm deweloperskich działają"