Szczegóły oferty

Sprzedawca

Społem PSS Ostrów Wlkp.

OFERTA NIEAKTUALNA

kobyla góra

Data dodania:
2018-10-23

Data pierwszej publikacji:
2018-08-06

Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-17

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat

Poziom stanowiska:
Pracownik fizyczny

Pochodzenie oferty:
lento.pl

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Artykuł sprzedawca - obrazek nagłówkowy

Społem PSS w Ostrowie Wlkp. zatrudni sprzedawcę w sklepie Carrefour EXpress w Kobylej Górze (PL. Wiosny Ludów 5). Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. CV proszę wysyłać na adres e-mail lub składać w sklepie. Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona z wybranymi osobami w Kobylej Górze.

WAŻNE
Prosimy o dołączenie zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji. Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do jej cofnięcia, jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Informacji dotyczącej danych osobowych zawartej w ogłoszeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, zwana dalej "administratorem danych" będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: ”Społem” PSS, ul. Wrocławska 13-15, 63-400 Ostrów Wlkp.
Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(w tym profilowania).
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty