Podstawowe informacje

SPECJALISTA W WYDZIALE NORMOWANIA SZEFOSTWA ŚRODKÓW BOJOWYCH (nr 3318)

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

OFERTA NIEAKTUALNA

Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Data publikacji:
22-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
24-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 2853 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - SPECJALISTA W WYDZIALE NORMOWANIA SZEFOSTWA ŚRODKÓW BOJOWYCH (nr 3318)

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe (w tym licencjat)
  • Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (preferowane techniczne). Doświadczenie zawodowe: praca w obszarze związanym z logistyką. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Wymagania dodatkowe: 1. Znajomość przepisów krajowych w zakresie prowadzenia gospodarki środkami bojowymi oraz ogólna znajomość zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 2. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z gospodarowaniem środkami bojowymi lub w służbach materiałowych w resorcie obrony narodowej. 3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego. 4. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 5. Komunikatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętność wyrażania myśli w formie pisemnej. 6. Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:

  • 1. Opracowywanie propozycji do średniookresowych, wieloletnich i rocznych planów rozwoju i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w zakresie podsystemu materiałowego dla środków bojowych. 2. Przedstawianie propozycji w zakresie optymalizacji systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP. 3. Analiza i weryfikacja potrzeb inwestycyjnych, sporządzanie propozycji oraz nadzór merytoryczny nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych. 4. Praca w grupach roboczych związanych z ratyfikacją i implementacją dokumentów normatywnych NATO w zakresie bezpieczeństwa środków bojowych. 5. Wykonywanie niezbędnych analiz dokumentów źródłowych i sprawozdań regulujących przyjęte procedury i rozwiązania normalizacyjne obowiązujące w NATO. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wytyczne do aplikacji:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Zgłaszanie ofert (list motywacyjny i CV): - pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska lub - osobiście Bydgoszcz, ul. Dwernickiego 1 - ofertę z adnotacją Wydział Pracownik

Aplikując na ofertę nie zapomnij o dodaniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 02.06.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty