specjalista ds. rozliczeń

ogłoszenie użytkownika OLX

toruń, kujawsko-pomorskie

Data dodania:
2021-08-20
Data aktualizacji:
2021-08-26
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
OLX

allianz partners  jest wiodącym dostawcą usług assistance na polskim rynku  i częścią grupy allianz.  assistance znaczy pomoc. współpracując z czołowymi ubezpieczycielami, bankami i dystrybutorami samochodów, mamy pod opieką ponad 6,5 miliona polaków. szczycimy się możliwością skutecznego i szybkiego działania w każdym zakątku polski i całego globu, 24h/365 dni.

praca w  allianz partners  to dobre relacje między współpracownikami, kierownikami i ich zespołami oraz klientami i usługodawcami. praca u nas to także nieustanne zdobywanie wiedzy i podnoszenie kompetencji, co wspomaga nasza intensywna polityka szkoleniowa.

główne zadania:
 • rejestracja faktur zakupu
 • weryfikacja faktur zakupu pod względem formalnym i merytorycznym
 • weryfikacja zgodności obciążeń ze zleceniami i gwarancjami oraz cennikami
 • weryfikacja i zatwierdzanie rezerw/faktur do wypłaty
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wypłat poprzez kontakt z usługodawcami
 • wystawianie faktur sprzedaży i refaktur oraz monitorowanie spływu należności
 • monitorowanie rozrachunków oraz wyjaśnianie nierozliczonych należności i zobowiązań
 • sporządzanie raportów kontrolnych wynikających z procedur obowiązujących w dziale rozliczeń

 

czego oczekujemy od kandydatów:

 • terminowości i skrupulatności
 • umiejętności pracy w zespole
 • zorientowania na klienta
 • podejmowania samodzielnych decyzji w ramach swoich odpowiedzialności
 • zachowania wysokiej jakości pracy przy zadaniach rutynowych i powtarzalnych
 • gotowości do pracy z dokumentami
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego – warunek konieczny
nasza oferta:
 • po okresie wdrożenia praca w trybie home office
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę
 • praca z fantastycznymi ludźmi w miłej, pełnej wzajemnego szacunku atmosferze pracy
 • brak dress code!
 • bogaty pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, dodatkowy, płatny urlop wypoczynkowy, liczne świadczenia dodatkowe m.in. "wczasy pod gruszą", dofinansowanie biletów do kina, teatru i na koncerty oraz karty multisport.
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy, informujemy, iż: 1. administratorami pani/pana danych osobowych są dwie spółki: awp polska sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, przy ul. domaniewskiej 50b, 02-672 warszawa oraz awp p&c s.a. z siedzibą w saint ouen działająca przez oddział w polsce z siedzibą w warszawie, przy ul. domaniewskiej 50b, 02-672 warszawa. 2. nad bezpieczeństwem pana/pani danych czuwa inspektor ochrony danych osobowych, z którym może pan/pani skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodopl(at)mondial-assistance.pl. 3. podane przez panią/pana dane osobowe będą zbierane, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane poprzez przesłanie lub usuwane w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji z pani/pana udziałem. jeśli wyrazi pani/pan na to osobną, dobrowolną zgodę,  pani/pana dane osobowe będą zbierane, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane poprzez przesłanie lub usuwane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z pani/pana udziałem. 4. podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych osobowych są:  a) podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, albowiem przetwarzanie pani/pana danych jest obowiązkiem administratora, nałożonym na niego przez przepis prawa – w zakresie danych, o których mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy, oraz w zakresie danych, którymi administrator musi dysponować, aby zrealizować nałożony na niego obowiązek prawny, b) podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. wyrażona przez panią/pana zgoda – w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 § 1 kodeksu pracy, przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.  c) podstawa prawna wskazana w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  5. administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania pani/pana danych osobowych dotyczących pani/pana pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, danych dotyczących skazań oraz naruszeń prawa. dokumenty zawierające wymienione wyżej dane będą przez administratora niezwłocznie usuwane – wraz ze zgłoszeniem kandydata, chyba że istnieje przepis prawa wprost nakazujący administratorowi przetwarzanie tych danych. 6. w przypadku gdy zakwalifikuje się pani/pan do dalszego etapu rekrutacji, pani/pana dane: imię, nazwisko i numer telefonu lub adres e-mail (jeśli zostaną podane), zostaną udostępnione szkole językowej, która sprawdzi pani/pana kompetencje językowe. pani/pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom, w rozumieniu art. 4 pkt) 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7. podane przez panią/pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji – o ile nie wyrazi pani/pan zgody na przetwarzanie pani/pana danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. w każdym przypadku pani/pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych. 8. przysługuje pani/panu prawo do żądania od administratora dostępu do pani/pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. ponadto, przysługuje pani/panu prawo do przenoszenia danych osobowych. uprawnienia te może pani/pan zrealizować wysyłając do administratora wiadomość pod adres e – mail: iodopl(at)mondial-assistance.pl. 9. w razie zmiany decyzji w zakresie preferencji wskazanych powyżej, przysługuje pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. wycofać zgodę można poprzez przesłanie wiadomości e–mail na adres: iodopl(at)mondial-assistance.pl. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może oznaczać rezygnację z udziału w aktualnym lub przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez awp polska sp. z o.o. oraz awp p&c s.a. – będzie tak wówczas, gdy wycofanie zgody uniemożliwi nam ocenę pani/pana kwalifikacji. 10. informujemy, że pana/pani dane osobowe mimo cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu mogą być jednak nadal przetwarzane w ograniczonym zakresie. dane będą nadal przetwarzane jeśli wyraźny przepis ustawy nałoży na administratora obowiązek przetwarzania tych danych. administrator będzie również przetwarzał pana/pani dane osobowe, jeśli będzie to niezbędne dla zabezpieczenia dochodzenia roszczeń albo do obrony przed roszczeniami. dane będą wówczas przetwarzane jedynie w powyżej wskazanych celach. okres przetwarzania danych będzie tożsamy z okresem trwania obowiązku albo okresem przedawnienia roszczeń. 11. przysługuje pani/panu prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych (ul. stawki 2, 00-193 warszawa) w przypadku, gdy sądzi pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących pani/pana narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.  12. administrator informuje, iż nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie profiluje danych osobowych kandydatów. przyjmuję do wiadomości, że dodatkowe informacje na temat ochrony przez awp polska sp. z o.o. oraz awp p&c s.a. moich danych osobowych i przysługujących mi praw w tym zakresie mogę znaleźć: http://www.mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. rozliczeń

toruń, kujawsko-pomorskie

Specjalista ds kontraktowania

toruń, kujawsko-pomorskie

Specjalista ds kontraktowania

toruń, kujawsko-pomorskie

Specjalista ds. Księgowości

toruń, kujawsko-pomorskie

Specjalista ds. podatków

toruń, kujawsko-pomorskie

toruń, kujawsko-pomorskie

Data dodania:
2021-08-20
Data aktualizacji:
2021-08-26
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
OLX
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Referent

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi

2022-06-25

Doradca Energetyczny ds. OZE

Czernikowo, kujawsko-pomorskie Columbus Elite S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czujesz się świetnie w działaniach terenowych a praca za biurkiem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Chcesz pracować w branży odpowiedzialnej społecznie? Doradca Energetyczny ds. OZE Ta praca jest dla Ciebie jeśli: Masz prawo jazdy kat. B, Potrafisz i lubisz rozmawiać z ludźmi, Samodzielnie i efektywnie zarządzasz

2022-06-25

Business Consultant

Wrocław, dolnośląskie Arrow Electronics
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ABOUT US By the time you’ve had your morning coffee, it’s likely you’ve already interacted with Arrow at least 5 times. The work Arrow does, goes into everything from cars to coffee makers. If it takes a charge or sends a signal, chances are, Arrow was part of building it. Our employees live in a world of Five Years Out where new technologies, new materials, new ideas and new electronics will make life not only different but better

2022-06-25

Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim

Białystok, podlaskie L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds

2022-06-25

Specjalista ds. Operacyjnych (k/m)

Warszawa, mazowieckie Axpo Polska Sp z o. o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. Operacyjnych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Fakturowanie oraz przygotowywanie rozliczeń z wykorzystaniem systemów operacyjnych i systemu księgowo – bilingowego Współpraca oraz kompleksowa obsługa klientów strategicznych Przygotowanie raportów, analiz i zestawień bieżących oraz okresowych z wykorzystaniem

2022-06-25

Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym

Warszawa, mazowieckie Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków aktywne nawiązywanie kontaktu z Klientem; bezpośrednia obsługa Klienta i profesjonalne doradztwo produktowe; podstawowe prace rachunkowe (fiskalizacja, raportowanie, wystawianie dowodów sprzedaży); dbałość o ekspozycję i nienaganny aspekt wizualny salonu; kreowanie profesjonalnego wizerunku sieci

2022-06-25

Główny/a Księgowy/a

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rekrutacja. Dane mogą być udostępniane podmiotom rekrutującym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne lub usługi nadzoru nad oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych

2022-06-25

Manager Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie MARZANNA SKRABA CHMIELOWIEC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Sprzedaży Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem sprzedaży Nasze wymagania Wyższe wykształcenie, minimum licencjat Znajomość pakietu MS office Samodyscyplina, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu Umiejętności sprzedażowe, analityczne oraz negocjacyjne Masz doświadczenie w zarządzaniu

2022-06-25

Project Manager R&D

Nowy Tomyśl, wielkopolskie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Project Manager R&D Miejsce pracy: Nowy Tomyśl Twój zakres obowiązków Koordynacja pracy zespołu, który projektuje, testuje i wdraża do produkcji seryjnej nowe produkty stosowane do realizacji połączeń w szafach sterowniczych Prezentacja koncepcji projektów przed Zarządem firmy(konstrukcja, nakłady inwestycyjne, harmonogram, ocena opłacalności

2022-06-25

Specjalista ds. żywienia zwierząt

Wyszków, mazowieckie AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. żywienia zwierząt Miejsce pracy: Wyszków Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie klientów w łańcuchu biznesowym Profesjonalne doradztwo klientom w oparciu o wiedzę żywieniową Sprzedaż produktów dla bydła Budowanie wizerunku firmy Agrifirm jako partnera biznesowego Nasze wymagania Wykształcenie wyższe rolnicze

2022-06-25