Podstawowe informacje

Specjalista do spraw kadr

Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Bolesławcu

OFERTA NIEAKTUALNA

Bolesławiec, Dolnośląskie

Data publikacji:
17-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
22-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 3400 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Specjalista do spraw kadr

Wymagania:

  • Pożądany poziom wykształcenia u kandydatów: wyższe (w tym licencjat) - inne zawody: Specjalista do spraw kadr, staż: 2 lat
  • Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: wykształcenie wyższe, staż pracy na stanowisku pracownika do spraw kadr minimum 2 lata, znajomość Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy, praktyczna umiejętność wykonywania czynności kadrowy

Zakres obowiązków:

  • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników szkół i przedszkoli oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, przygotowywanie dokumentacji do konkurów na dyrektorów szkół i przedszkoli, prowadzenie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów, przygotowywanie dokumentów z zakresu obsługi kadrowej, tj.: umowy o pracę, zmiany warunków pracy i płacy, przeniesienia dla nauczycieli, świadectwa pracy, pisma w sprawach urlopów i inne), ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy, odpraw itp., ustalanie prawa do urlopów wypoczynkowych oraz wymiarów urlopów wypoczynkowych, kompletowanie i przygotowywanie wniosków o wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych do ZUS oraz dokumentacji ubezpieczonych do ustalania kapitału początkowego i o świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli, sporządzanie sprawozdań dla urzędu statystycznego, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, składanie miesięcznych i rocznych informacji PEFRON, obsługa spraw socjalnych i prowadzenie kartotek zadłużeń pożyczek mieszkaniowych pracowników, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, sporządzanie list wypłat z ZFŚS dla rencistów i emerytów, stawianie delegacji i prowadzenie rejestru delegacji, wprowadzanie danych do bazy Systemu Informacji Oświatowej, obsługa archiwum zwolnionych pracowników, przygotowywanie materiałów planistycznych do sporządzenia planu finansowego szkół i przedszkoli, tj. kalkulacje wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw itp. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 01.06.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Specjalista do spraw kadr
DACH-DEKER TOMASZ CHARŁAMPOWICZ Jelenia Góra, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: Prowadzenia biura, spraw kadrowych, przygotowywania dokumentów dla biura rachunkowego, wystawianie faktur, biegła obsługa komputera. Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne - umiejętności: biegła obsługa komputera z obsługą internetu -"

Specjalista do spraw kadr
Inżynieria Budowlana Paweł Młynek Bolesławiec, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Proponowane wynagrodzenie od 2500 zł brutto do 5000 zł brutto miesięcznie. Praca w systemie jednozmianowym w godzinach od 07:30 do 15:30. Wymagania: - wykształcenie: średnie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne - pozostałe: Wykształc"

Specjalista do spraw kadr i płac
IS POLSKA SP. Z O.O. Jawor, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: kompleksowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, kontrolowanie i rozliczanie czasu pracy, sporządzanie deklaracji ZUS, US, PFRON, GUS itp. samodzielne sporządzanie i korygowanie dokumantów zgloszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik, przygotowywani"

Specjalista do spraw kadr i księgowości
Bolesławiec, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: Prowadzenie spraw pracowniczych: Umowy o pracę, zlecenia, teczki osobowe, świadectwa pracy, badania okresowe, itp., wystawianie zaświadczeń, rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych. Ewidencja czasu pracy (listy obecności, uzgadnianie absencji itp.), karto"

Specjalista do spraw sprzedaży
LIBERTY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Chorzów, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: Sprzedaż usług PLUS oraz CYFROWY POLSAT Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne - umiejętności: obsługa komputera - konieczne - pozostałe: kontakt tylko mailowy czesław. bachen@liberty.eu Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawc"

Specjalista do spraw technicznych
Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi Złotoryja, Dolnośląskie

Zakres obowiązków: sporządzanie i rozliczanie kosztorysów, prowadzenie książki obiektu budowlanego, przygotowanie dokumentacji technicznej dot. remontów i modernizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie okresowych przeglądów technicznych zasobów, orga"