Grodzisk Wielkopolski, wielkopolskie

Data dodania:
2021-02-03
Data aktualizacji:
2021-02-19
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna
Specjalista
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjnych
na Samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjnychWarunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki ( na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o służbie cywilnej),
 • Możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
 • Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne,
 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe,
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
 • Toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy - konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi kancelarię ogólną i sekretariat Komendanta Powiatowego PSP,
 • Prowadzi sprawy obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej PSP,
 • Organizuje narady i odprawy służbowe z udziałem Komendanta Powiatowego PSP,
 • Realizuje zadania z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej PSP oraz przygotowuje zbiorcze analizy i wnioski z zakresu działania urzędu,
 • Opracowuje i ewidencjonuje zarządzenia, decyzje, rozkazy, instrukcje i wytyczne Komendanta Powiatowego PSP,
 • Organizuje współpracę z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • Realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków, prowadzi ewidencję skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej PSP,
 • Ewidencjonuje pieczęcie i stemple w Komendzie Powiatowej PSP,
 • Koordynuje kontrolę wewnętrzną komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP oraz prowadzi dokumentację dotyczącą kontroli zewnętrznych,
 • Prowadzi archiwum Komendy Powiatowej PSP i sprawy związane z archiwizacją dokumentów,
 • Opracowuje dane do sprawozdań i planów,
 • Dokumentuje działalność informacyjno-promocyjną Komendy Powiatowej PSP,
 • Obsługuje stronę BIP Komendy Powiatowej PSP,
 • Bierze udział w komisjach powołanych przez Komendanta Powiatowego PSP.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 3 lata w pracy biurowej,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o PSP, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania Administracyjnego, ochrony danych osobowych,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (dobra znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej),
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub zarządzanie,
 • praktyka w prowadzeniu sekretariatu,
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, sprawność działania, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność i kultura osobista,
 • ukończony kurs kancelaryjno archiwalny I-go stopnia
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu kancelaryjno archiwalnego
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Rakoniewicka 31
  62-065 Grodzisk Wlkp.
  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej- imię i nazwisko”.
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub listownie do dnia 08.02.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
 • Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II lub III oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.
 • Przewidywane zatrudnienie – marzec 2021r. - Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,518=3084,52 + dodatek za wysługę lat (5%-20%) - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 47 77 17 400

Aplikuj

Podobne oferty pracy

Specjalista

Kalisz, wielkopolskie

Specjalista

Poznań, wielkopolskie

Specjalista

Poznań, wielkopolskie

Specjalista

Poznań, wielkopolskie

Specjalista

Poznań, wielkopolskie

Specjalista

Poznań, wielkopolskie

Grodzisk Wielkopolski, wielkopolskie

Data dodania:
2021-02-03
Data aktualizacji:
2021-02-19
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

AML Consulting Manager, Financial Crime Unit

Warszawa, mazowieckie PwC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Line of Service Advisory Industry/Sector Not Applicable Specialism Advisory - Other Management Level Manager Job Description & Summary The Financial Services industry is operating in an increasingly challenging environment as a result of global economic uncertainty, increasing regulatory demands, and unprecedented pace of operational and technological change

2021-01-23

Project Manager Fit Out

Warszawa, mazowieckie BIGRAM S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Dla naszego Klienta, międzynarodowego inwestora z branży nieruchomości, poszukujemy osoby na stanowisko: Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: AH/PM/1220 Opis stanowiska: • Zarządzanie procesem przygotowania i realizacji projektu budowlanego w zakresie wykończenia wnętrz • Nadzorowanie procesu realizacji na poszczególnych

2021-01-23

Manager Oddziału w Polsce (fotowoltaika

Warszawa, mazowieckie Michael Page
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Oddziału w Polsce (fotowoltaika) Producent paneli PV wchodzący na polski rynek Odpowiedzialność za sprzedaż u dystrybutorów Nasz klient to odnosząca sukcesy, dynamiczna i szybko rozwijająca się firma - producent paneli PV, z zachodniej Europy, otwierająca aktualnie swoje biuro w Polsce. - pozyskiwanie nowych dystrybutorów

2021-01-18

Junior market manager (m/w/d

Katowice, śląskie Falch GmbH
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe

2021-01-18

Manager ds. ESG

Warszawa, mazowieckie Bank Pekao
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe W naszym zespole będziesz odpowiadać za: Koordynację działań samodzielnej jednostki osadzonej w Departamencie Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy odpowiedzialenej za realizację działań i będącej centrum kompetencji Banku w zakresie czynników ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) Przygotowywanie, wdrażanie

2021-01-18

Specjalista helpdesk

Warszawa, mazowieckie LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Specjalista helpdesk Miejsce pracy: Warszawa poszukuje kandydatów do pracy w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego Do głównych obowiązków należeć będzie: bieżące wsparcie użytkowników System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

2021-02-22

PMO Manager

Poznań, wielkopolskie Enginar
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czym będziesz się zajmował? Kogo szukamy? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) przez administratora danych Enginar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa), agencję zatrudnienia

2021-02-13

Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego

Poznań, wielkopolskie HRK S.A
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę Dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora Działu Audytu Wewnętrzengo. Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego Zadania: Opracowanie rocznego planu audytów dla wszystkich działów firmy, koordynacja

2021-01-08

Export Manager

Ruda Śląska, śląskie Thermosilesia Sp. z o.o. Sp. k
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Dzięki wiedzy i zaangażowaniu pracowników THERMOSILESIA należy do grona liderów dystrybucji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Polsce. Przewagę konkurencyjną firmy umacniają profesjonaliści z branży HVAC. Naszym atutem jest również własne centrum logistyczne o powierzchni 4 300 m 2 . W związku z rozbudową naszych struktur

2021-01-08

Manager ds. SBD

Wrocław, dolnośląskie Whirlpool, Inc.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Whirlpool Corporation is consistently recognized by Fortune Magazine as one of the World’s Most Admired Companies. Our values are the driving force behind everything we do. Respect, integrity, diversity and inclusion, teamwork and the spirit of winning propel our teams to excellence. Get to know us and see what it's like to be part of the world's leading major home appliance company

2021-02-01