Specialist, AP

Carlsberg Shared Services

Poznań, wielkopolskie

Data dodania:
2022-06-25
Data aktualizacji:
2022-06-25
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Specialist, AP

Miejsce pracy: Poznań

Your responsibilities

 • ensuring the quality and sustainability of AP operations, controls and policies to have a better functioning E2E process
 • work together and coordinate the efforts of our BPO provider to ensure that process standards are maintained and we are meeting our operational targets
 • resolving issues, troubleshooting complex matters and ensure that problems are resolved in a timely manner
 • responding to incoming communication from internal and external stakeholders
 • support your team leader in further developing the team
 • work on process improvements especially linked to process standardization & automatization and when required participate on projects

Our requirements

 • min. 2 years of documented experience in AP area preferably in shared services environment
 • efficient knowledge of SAP
 • communicative in English. German or French is plus (both written and spoken)
 • understanding on financial end to end processes
 • strong organizational skills, dedication and accuracy
 • enjoys working in a multi-cultural and challenging team environment
 • a team player who proactively collaborates and strives for solutions which are win-win-win for the company, for the colleagues and for herself / himself
 • analytically strong, really cares about the success of the business and their people and is ready to go ‘the extra mile’ to deliver and track the results
 • quickly moves ideas to action, completes plans and projects with quality and speed and, in the process, drives the company’s agenda
 • navigates easily in MS Office, especially Excel;
Optional
 • previously worked with SAP

What we offer

 • working for a global company with one of the strongest brands in its industry
 • private health care, life insurance and MyBenefit system at your own disposal
 • flexible working hours and working both remotely and on-site
 • exciting growth and development opportunities within the organization
 • extra holiday and Christmas bonus every year
 • annual bonus
 • access to online training platform
 • online Wednesday sessions with interesting meetings and workshops
 • an excellent office location right in the heart of a vibrant city

Benefits

 • private medical care
 • sharing the costs of foreign language classes
 • life insurance
 • remote work opportunities
 • flexible working time
 • integration events
 • corporate sports team
 • extra social benefits
 • holiday funds
 • christmas gifts
 • employee referral program

Carlsberg Shared Services

As an AP Specialist you will be working with great team of professionals and support our accounts payable financial operations with your expertise and skills. The primary mission of the team is ensuring that the invoice handling process is standardized and working efficiently and effectively. It is also ensuring that suppliers and stakeholders from 14 countries in Western Europe will have a smooth collaboration with Carlsberg Accounts Payable.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Carlsberg Shared Services Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000260520, Kandydat zgadza się na przetwarzanie przez Pracodawcę jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji.Powiadomienie o zasadach prywatności danych osobowych kandydatów do pracy w Carlsberg Shared Services Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000260520Carlsberg Shared Services Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000260520 (zwane dalej „Carlsberg”) przygotowały niniejsze Powiadomienie o zasadach prywatności dla Kandydata (zwane dalej „Powiadomieniem”) dla Kandydatów na stanowiska w spółce Carlsberg.Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Kandydata o sposobie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania informacji o Kandydacie przez Carlsberg, a także o prawach przysługujących Kandydatom w związku z takimi informacjami.Carlsberg przetwarza dane osobowe Kandydata w celu przetworzenia podania Kandydata o pracę oraz realizacji wymogów prawnych, które musimy spełnić w odniesieniu do podania Kandydata.W niniejszym dokumencie wyrazy takie jak spółka „Carlsberg”, „my” lub ich odmienione formy odnoszą się do podmiotu, do którego Kandydat składa podanie o pracę. Dodatkowo dokument zawiera odwołania do „Grupy Carlsberg”, która obejmuje wszystkie inne podmioty Carlsberg.Carlsberg może (w zależności od potrzeb) aktualizować niniejszy dokument, np. w przypadku wprowadzenia nowych systemów lub procesów, które uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.RODO - „Rozporządzenie o ochronie danych osobowych” jest prawem europejskim regulującym prawa Kandydata w związku z jego danymi osobowymi oraz sposobami ich ochrony, jakie muszą zapewnić organizacje.1. Jakie rodzaje danych osobowych gromadzi Carlsberg i jak je wykorzystuje?„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do Kandydata. Carlsberg gromadzi i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych, łącznie zwane Danymi Kandydata:a. dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, podpis, fotografia;b. dane osobowe, np. data i miejsce urodzenia;c. dane kontaktowe, np. adres zameldowania lub/i adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;d. informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, takie jak dane kontaktowe obecnego/byłego pracodawcy, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i innym;e. inne dane z podania o pracę, takie jak informacje zawarte w podaniu o pracę/CV;f. Informacje zgromadzone podczas procesu rekrutacji, takie jak notatki zapisane podczas rozmowy o pracę lub informacje dostarczone przez agencje rekrutacyjne;g. Informacje z weryfikacji danych, takie jak informacje uzyskane przez sprawdzenie referencji i potwierdzenie danych dotyczących zatrudnienia/wykształcenia;W przypadku przedstawienia Kandydatowi i przyjęcia przez niego oferty o pracę:a. dane osobowe takie jak dane najbliższej rodziny i innych osób zgłoszonych do ubezpieczeń, płeć i język ojczystyb. dane identyfikacyjne takie jak dotyczące obywatelstwa, dane prawa jazdy, numer PESEL, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz dane podatkowe, imiona rodziców, służbowy adres e-mailc. informacje dotyczące zatrudnienia np. data rozpoczęcia i rozwiązania umowy, rodzaj umowy, wykształcenie i kwalifikacje, wcześniejsze doświadczenie zawodowe oraz przyczyna odejścia, stanowisko, tytuł biznesowy, grupa pracownicza, etat (pełny lub część etatu), dział, poziom stanowiska, przełożony, godziny pracy w tygodniu, informacje o czasie pracy, miejsce pracy;d. informacje o wynagrodzeniu i świadczeniach, np. podstawowe wynagrodzenie, premie, świadczenia ubezpieczeniowe, dane rachunku bankowego, grupa wynagrodzenia Pracowników;e. dane organizacyjne, w tym identyfikatory systemów informatycznych, przydziały do centrów kosztowych i organizacji.Carlsberg gromadzi i przetwarza powyższe Dane Kandydata z powodów związanych z otrzymanym podaniem o pracę, zwanych dalej Celami Przetwarzania i wyszczególnionymi poniżej wraz z przykładami konkretnych danych:a. administrowanie i przetwarzanie podania o pracę, (w tym przetwarzanie oferty o pracę i sporządzenie umowy o pracę, jeśli podanie zostanie przyjęte), co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, informacji o kwalifikacjach i historii zatrudnienia, informacji uzyskanych podczas rozmowy o pracę i informacji z CV Kandydata oraz danych osobowych informacji dotyczącej zatrudnienia, informacji o wynagrodzeniu i świadczeniach a także danych organizacyjnych;b. weryfikacja spełnienia wymogów przez Kandydata na dane stanowisko, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, informacji o zatrudnieniu i wykształceniu, informacji uzyskanych podczas rozmowy o pracę i informacji z CV Kandydata;c. weryfikacja informacji w ramach przetwarzania podania o pracę, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, informacji o kwalifikacjach i historii zatrudnienia;d. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i wypełnianie wymogów związanych z zatrudnieniem takich jak podatek dochodowy, ubezpieczenia oraz prawo pracy i przepisy dotyczące imigrantów, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych;e. monitorowanie i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami/procedurami, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych, w tym funkcjonowanie infolinii do zgłaszania nieprawidłowości;f. komunikowanie się z Kandydatem, Pracownikami spółki Carlsberg i stronami trzecimi, w tym informowanie Kandydata o przyszłych możliwościach zatrudnienia w spółce Carlsberg, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych;g. wypełnianie finansowych zobowiązań spółki, w tym wymogów audytowych oraz analizy i kontroli kosztów/budżetu, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, informacji o stanowisku, o które ubiega się Kandydat, łącznie z wynagrodzeniem i świadczeniami powiązanymi z danym stanowiskiem.Dodatkowo Carlsberg gromadzi i przetwarza następujące, specjalne rodzaje danych osobowych, które określamy mianem Wrażliwych Danych Kandydata:a. dane dotyczące stanu zdrowia i dane medyczne, takie jak informacje o stanie zdrowia i niepełnosprawnościach na potrzeby rozpatrzenia podania o pracę i przeprowadzenia rozmowy o pracę oraz zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi;b. dane dotyczące karalności, jeśli spółka Carlsberg przeprowadziła lub otrzymała wyniki weryfikacji karalności Kandydata w ramach przetwarzania podania o pracę Kandydata, jeśli dotyczy to i jest odpowiednie do stanowiska, o które ubiega się Kandydat.2. Dlaczego Carlsberg gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Kandydata, w tym wrażliwe dane Kandydata?Carlsberg gromadzi i przetwarza Dane Kandydata i Wrażliwe Dane Kandydata w celu prowadzenia czynności związanych z podaniem o pracę Kandydata ubiegającego się o stanowisko w Carlsberg oraz w celu spełnienia przez Carlsberg jej zobowiązań w ramach procesu rekrutacji i prowadzonej działalności.Poniżej zostały przedstawione podstawy prawne i uzasadnienia gromadzenia i przetwarzania przez Carlsberg Danych Kandydata oraz Wrażliwych Danych Kandydata.a. Podstawy prawne przetwarzania danych Kandydata zgodność ze zobowiązaniami prawnymi, w szczególności w zakresie prawa pracy i zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, prawa ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; uzasadnione interesy Carlsberg, spółek z Grupy Carlsberg lub innych stron trzecich (organy władzy lub sądy); zgoda Kandydata, jeśli dotyczy, zapewnia zgodność z prawem ochrony danych osobowych i została uzyskana osobno; ochrona kluczowych interesów Kandydata lub innej osoby.b. Podstawy prawne przetwarzania Danych Wrażliwych Kandydata: wyraźna zgoda Kandydata na przetwarzanie danych do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów zgodnych z prawem ochrony danych osobowych; wypełnienie zobowiązań i korzystanie z określonych praw Carlsberg lub Kandydata w zakresie zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, zgodnie z prawem ochrony danych osobowych; ochronę kluczowych interesów Kandydata lub innej osoby, jeśli Kandydat nie jest w stanie fizycznie lub prawnie udzielić zgody; dane publicznie dostępne, upublicznione w wyraźny sposób przez Kandydata; dochodzenie roszczeń lub udział w postępowaniu w celu obrony przed roszczeniami dochodzonymi przez innych, lub w postępowaniu, w którym sąd działa z mocy przysługującej mu władzy; istotny interes publiczny, zgodnie z prawem ochrony danych; ocenę zdolności do pracy Kandydata, zgodnie z prawem ochrony danych osobowych.c. Uzasadnione interesy Carlsberg lub stron trzecich, które mogą obejmować: ocenę spełnienia przez Kandydata wymogów zatrudnienia przez Carlsberg; zarządzanie strukturą organizacyjną dla całej Grupy Carlsberg i udostępnianie informacji w ramach całej Grupy; zapobieganie oszustwom, nieprawidłowemu wykorzystywaniu firmowych systemów informatycznych lub praniu brudnych pieniędzy; ochronę fizyczną, zabezpieczenia informatyczne i sieciowe; dochodzenia wewnętrzne; zapewnienie zgodności z właściwymi przepisami.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych są uzasadnione interesy Carlsberg lub stron trzecich, Carlsberg będzie równo traktować swój uzasadniony interes i/lub uzasadnione interesywszelkich stron trzecich, których to dotyczy, z interesami i fundamentalnymi prawami i wolnościami Kandydata związanymi z ochroną danych osobowych, w celu zapewnienia, że ten uzasadniony interes jest prawidłową podstawą przetwarzania danych oraz ustalenia dodatkowych czynności, jeśli będą potrzebne, w celu zapewnienia równego traktowania.3. Dlaczego Carlsberg udostępnia dane osobowe Kandydata stronom trzecim.Aby zapewnić realizację celów przetwarzania, dane Kandydata mogą zostać udostępnione podmiotom należącym do Grupy Carlsberg. Jednakże w takim przypadku, zasadą w Carlsberg jest ograniczenie grup osób mających dostęp do takich danych osobowych.Carlsberg może przenosić dane osobowe do stron trzecich, w tym do podmiotów należących i nienależących do Grupy Carlsberg, w związku z następującymi celami przetwarzania:a. przez podmioty w Grupie CarlsbergZ uwagi na to, że Carlsberg należy do grupy Carlsberg, której centrala znajduje się w Danii, a podmioty są zlokalizowane w różnych regionach, Carlsberg może przenieść lub w inny sposób udostępnić dane Kandydata oraz wrażliwe dane Kandydata do innych podmiotów należących do Grupy Carlsberg oraz organom nadzorczym Grupy Carlsberg lub w innych sposób zezwolić im na wykorzystanie, przenoszenie i przetwarzanie takich danych w następujących celach: prowadzenie i doskonalenie skutecznej rekrutacji, przekazanie informacji o Grupie Carlsberg; monitorowanie i zapewnienie zgodności z obowiązującymi zasadami, procedurami i obowiązującymi przepisami; odpowiadanie na żądania i wezwania instytucji regulujących i innych organów władzy.b. przez strony trzecieJeśli jest to wymagane ze względu na cele przetwarzania opisane powyżej, dane osobowe Kandydata mogą być przekazane do niezależnych doradców zewnętrznych (np. audytorów), ubezpieczycieli spółki Carlsberg, a także wewnętrznych zespołów ds. zgodności i audytu wewnętrznego (w tym doradców zewnętrznych wyznaczonych do przeprowadzenia dochodzeń wewnętrznych).c. przez Procesorów DanychJeśli jest to wymagane w związku z określonymi powyżej celami przetwarzania, dane osobowe Kandydata mogą być udostępniane jednej lub większej liczbie stron trzecich, stowarzyszonych lub niestowarzyszonych (zwanych dalej Procesorami Danych) w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi zadaniami i instrukcjami. Procesorzy Danych mogą wykonywać zadania związane z rekrutacją, administrowaniem zasobami ludzkimi, pomocą techniczną i konserwacją systemu informatycznego, wynagrodzeniem i odszkodowaniami zgodnością i innymi działaniami. Procesorzy Danych zgodnie z zawartymi z nimi umowami są zobowiązani do wdrażania odpowiednich technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń do ochrony danych osobowych i do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami.Informację o podmiotach z Grupy Carlsberg oraz stronach trzecich, którym możemy udostępniać dane Kandydata, można uzyskać kontaktując się mailem na adres: PLSMHRAdmin@carlsberggroup.comNiektóre podmioty, którym Carlsberg udostępnia Dane Kandydata oraz Wrażliwe Dane Kandydata, mogą znajdować się w krajach spoza Europy. W niektórych przypadkach mogą to być kraje leżące poza Unią Europejską i/lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwanym dalej „EOG”).Niektóre kraje, w których powyższe podmioty prowadzą działalność, zapewniają już odpowiedni poziom ochrony danych, a przenoszenie danych do innych krajów, takich jak USA, może być chronione postanowieniami „Tarczy prywatności UE-USA”. Niemniej jednak w razie przenoszenia danych do podmiotów Carlsberg poza EOG, Carlsberg jest zobowiązana do stosowania się do Standardowych przepisów ochrony danych UE (zgodnie z artykułem 46(2)(c) RODO), które zostały ocenione przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych.Jeśli podmioty, którym Carlsberg udostępnia Dane Kandydata oraz Wrażliwe Dane Kandydata prowadzą działalność w innych krajach, w których nie ma wystarczającej ochrony danych osobowych, Carlsberg podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych przenoszonych poza EOG, co w szczególności obejmuje stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, określonych w Europejskich standardach ochrony danych osobowych. Kandydat może zażądać informacji o stosowanych zabezpieczeniach.4. Jak długo spółka Carlsberg przechowuje dane osobowe Kandydata?Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Carlsberg, dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to wymagane i czas przechowywania jest określany w oparciu o obowiązujące przepisy.Carlsberg może przechowywać dane osobowe Kandydata przez uzasadniony czas po zakończeniu przetwarzania podania o pracę na wypadek pojawienia się w przyszłości wakatów na stanowiskach odpowiadającym kwalifikacjom Kandydata.5. Jakie prawa przysługują Kandydatowi, jeśli chodzi o dane osobowe?Kandydatowi przysługuje szereg praw związanych z jego danymi i danymi wrażliwymi. Mogą się one różnić pomiędzy krajami, lecz ogólnie można je podsumować w następujący sposób:a) Prawo do dostępuKandydat ma prawo do sprawdzenia, czy Carlsberg przetwarza jego dane osobowe; jeśli tak, Kandydat może zażądać dostępu do takich danych osobowych i uzyskać informacje o rodzajach przetwarzanych danych osobowych, o celu przetwarzania oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców. Udzielając odpowiedzi, Carlsberg musi również uwzględnić interesy innych stron, więc nie jest to prawo absolutne.b) Prawo do zmianyKandydat ma prawo do poprawienia nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, które go dotyczą.c) Prawo do usunięciaKandydat ma prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, które go dotyczą np. o ile nie jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.d) Prawo do ograniczenia przetwarzaniaW pewnych okolicznościach, Kandydat ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Carlsberg.e) Prawo do przenoszenia danychKandydat może mieć prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które zostały dostarczone do Carlsberg, w ustrukturyzowanym, popularnie stosowanym i odczytywanym przez urządzenia formacie, a także prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu.f) Prawo do sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzjiW pewnych okolicznościach, w dowolnym terminie, w oparciu o konkretną sytuację, Kandydat może mieć prawo do sprzeciwu, w stosunku do przetwarzania przez Carlsberg jego danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym ich profilowania. W związku z tym, Carlsberg może być wezwany do zaprzestania przetwarzania w ten sposób danych osobowych Kandydata.g) Prawo do złożenia skargiKandydat ma również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.W razie pytań dotyczących niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt mailowy: PLSMHRAdmin@carlsberggroup.com

Podobne oferty pracy

Poznań, wielkopolskie

Data dodania:
2022-06-25
Data aktualizacji:
2022-06-25
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Pracownik fizyczny
Pochodzenie oferty:
Adzuna
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Referent

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi

2022-06-25

Doradca Energetyczny ds. OZE

Czernikowo, kujawsko-pomorskie Columbus Elite S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czujesz się świetnie w działaniach terenowych a praca za biurkiem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Chcesz pracować w branży odpowiedzialnej społecznie? Doradca Energetyczny ds. OZE Ta praca jest dla Ciebie jeśli: Masz prawo jazdy kat. B, Potrafisz i lubisz rozmawiać z ludźmi, Samodzielnie i efektywnie zarządzasz

2022-06-25

Business Consultant

Wrocław, dolnośląskie Arrow Electronics
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ABOUT US By the time you’ve had your morning coffee, it’s likely you’ve already interacted with Arrow at least 5 times. The work Arrow does, goes into everything from cars to coffee makers. If it takes a charge or sends a signal, chances are, Arrow was part of building it. Our employees live in a world of Five Years Out where new technologies, new materials, new ideas and new electronics will make life not only different but better

2022-06-25

Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim

Białystok, podlaskie L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds

2022-06-25

Specjalista ds. Operacyjnych (k/m)

Warszawa, mazowieckie Axpo Polska Sp z o. o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. Operacyjnych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Fakturowanie oraz przygotowywanie rozliczeń z wykorzystaniem systemów operacyjnych i systemu księgowo – bilingowego Współpraca oraz kompleksowa obsługa klientów strategicznych Przygotowanie raportów, analiz i zestawień bieżących oraz okresowych z wykorzystaniem

2022-06-25

Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym

Warszawa, mazowieckie Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków aktywne nawiązywanie kontaktu z Klientem; bezpośrednia obsługa Klienta i profesjonalne doradztwo produktowe; podstawowe prace rachunkowe (fiskalizacja, raportowanie, wystawianie dowodów sprzedaży); dbałość o ekspozycję i nienaganny aspekt wizualny salonu; kreowanie profesjonalnego wizerunku sieci

2022-06-25

Główny/a Księgowy/a

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rekrutacja. Dane mogą być udostępniane podmiotom rekrutującym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne lub usługi nadzoru nad oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych

2022-06-25

Manager Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie MARZANNA SKRABA CHMIELOWIEC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Sprzedaży Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem sprzedaży Nasze wymagania Wyższe wykształcenie, minimum licencjat Znajomość pakietu MS office Samodyscyplina, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu Umiejętności sprzedażowe, analityczne oraz negocjacyjne Masz doświadczenie w zarządzaniu

2022-06-25

Project Manager R&D

Nowy Tomyśl, wielkopolskie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Project Manager R&D Miejsce pracy: Nowy Tomyśl Twój zakres obowiązków Koordynacja pracy zespołu, który projektuje, testuje i wdraża do produkcji seryjnej nowe produkty stosowane do realizacji połączeń w szafach sterowniczych Prezentacja koncepcji projektów przed Zarządem firmy(konstrukcja, nakłady inwestycyjne, harmonogram, ocena opłacalności

2022-06-25

Specjalista ds. żywienia zwierząt

Wyszków, mazowieckie AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. żywienia zwierząt Miejsce pracy: Wyszków Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie klientów w łańcuchu biznesowym Profesjonalne doradztwo klientom w oparciu o wiedzę żywieniową Sprzedaż produktów dla bydła Budowanie wizerunku firmy Agrifirm jako partnera biznesowego Nasze wymagania Wykształcenie wyższe rolnicze

2022-06-25