Senior PV Designer - Starszy Projektant farm fotowoltaicznych

CHINT SOLAR POLAND sp. z o.o.

Łódź, łódzkie

Data dodania:
2021-08-26
Data aktualizacji:
2021-09-10
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna

CHINT SOLAR POLAND sp. z o.o.

CHINT SOLAR POLAND sp. z o.o.

Senior PV Designer

The CHINT Group, Astronergy's parent company and its largest shareholder, is one of the world's leading companies specializing in photovoltaic technology, energy transmission and power grids. The CHINT Group supplies customers in over 90 countries and is one of the largest technology companies in China. It has 2,000 distribution centers and over 40 offices around the world. In the photovoltaic power plants sector, it has a portfolio of over 6 GW worldwide.

Grupa CHINT, spółka matka Astronergy i jej największy udziałowiec, jest jedną z wiodących firm na świecie specjalizujących się w technologiach fotowoltaicznych, przesyle energii i sieciach energetycznych. Grupa CHINT zaopatruje klientów w ponad 90 krajach i jest jedną z największych firm technologicznych w Chinach. Posiada 2000 centrów dystrybucyjnych i ponad 40 biur na całym świecie. W sektorze farm fotowoltaicznych posiada portfel ponad 6 GW na całym świecie.

Senior PV Designer - Starszy Projektant farm fotowoltaicznych

Miejsce pracy: Łódź, Piotrków Trybunalski

Responsibility for all aspects of designing photovoltaic power plants:

 • Concept construction and design of ground-based photovoltaic power plants with connections.
 • Creating concept drawings for land development and technical drawings necessary for the implementation of design works.
 • Analysis of new technical solutions needed in the implementation of projects.
 • Selection of optimal components for photovoltaic installations and energy storage.
 • Independent preparation of projects and technical documentation for solar farms.
 • Technical analysis of the possibility of implementing photovoltaic projects on the basis of the required documents, materials and local visions.
 • Obtaining permits and administrative decisions (environmental decisions, development conditions, connection conditions, building permits).
 • Preparation of technical documentation as well as arrangements and notifications to the Distribution Network Operator.
 • Supervision over project schedules and project documentation.
 • Supervising and coordinating with engineering consulting firm or other third parties.
 • Provide technical support and guidance to team or subcontractor throughout the lifecycle of the PV projects

Odpowiedzialność za wszystkie aspekty projektowania elektrowni fotowoltaicznych:

 • Koncepcja budowy i projektowania naziemnych elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami.
 • Tworzenie rysunków koncepcyjnych zagospodarowania terenu oraz rysunków technicznych niezbędnych do realizacji prac projektowych.
 • Analiza nowych rozwiązań technicznych potrzebnych przy realizacji projektów.
 • Dobór optymalnych komponentów do instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii.
 • Samodzielne przygotowywanie projektów i dokumentacji technicznej dla farm fotowoltaicznych.
 • Analiza techniczna możliwości realizacji projektów fotowoltaicznych na podstawie wymaganych dokumentów, materiałów i wizji lokalnych.
 • Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenia na budowę).
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i zgłoszeń do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
 • Nadzór nad harmonogramami projektów i dokumentacją projektową.
 • Nadzorowanie i koordynacja z inżynieryjną firmą konsultingową lub innymi stronami trzecimi.
 • Zapewnienie wsparcia technicznego i wskazówek zespołowi lub podwykonawcy przez cały cykl projektów fotowoltaicznych

Candidate's qualifications:

 • Higher technical education (Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics).
 • Experience in designing photovoltaic power plants.
 • Experience in designing power lines and MV stations.
 • Knowledge of the principles of designing LV, MV and WN electrical installations.
 • Knowledge of the applicable construction law and administrative procedures.
 • Unlimited building qualifications to design installations, electrical and power devices.
 • Experience in project consultations with DSOs.
 • Orientation in obtaining administrative decisions (environmental decisions, development conditions, connection conditions, building permits).
 • Knowledge of PV installation software (PV Syst, PV Sol, Sol Invest or similar).
 • SEP D and E licenses, UDT with PV.
 • Ability to organize and coordinate the design process.
 • Ability to work with documentation related to the implementation of the investment process
 • Knowledge of the English and experience working in an international environment is preferred.
 • Driving license. B.

Kwalifikacje Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika, energetyka, elektronika).
 • Doświadczenie w projektowaniu elektrowni fotowoltaicznych.
 • Doświadczenie w projektowaniu linii elektroenergetycznych i stacji SN.
 • Znajomość zasad projektowania instalacji elektrycznych NN, SN i WN.
 • Znajomość obowiązującego prawa budowlanego i procedur administracyjnych.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Doświadczenie w konsultacjach projektowych z OSD.
 • Orientację w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenia na budowę).
 • Znajomość oprogramowania do instalacji PV (PV Syst, PV Sol, Sol Invest lub podobne).
 • Licencje SEP D i E, UDT z PV.
 • Umiejętność organizowania i koordynowania procesu projektowania.
 • Umiejętność pracy z dokumentacją związaną z realizacją procesu inwestycyjnego
 • Preferowana jest znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Prawo jazdy kat.B

We offer:

 • Attractive salary depending on your qualifications and experience.
 • Flexible form of employment: employment contract or B2B contact.
 • Possibility of completely remote work.
 • Opportunity to work in an international environment.
 • Opportunity to work on interesting projects in the country and abroad.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
 • Atrakcyjna forma zatrudnienia: umowa o pracę lub kontakt b2b.
 • Możliwość pracy całkowicie zdalnej.
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.
 • Możliwość pracy przy interesujących projektach na terenie kraju i za granicą.


Podobne oferty pracy

Łódź, łódzkie

Data dodania:
2021-08-26
Data aktualizacji:
2021-09-10
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Lead Web Application Engineer (remote work)

lublin, lubelskie Power Media
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Opis stanowiska pracy Oferta dotyczy pracy w międzynarodowej firmie, która dostarcza nowoczesne rozwiązania IT z dziedziny telekomunikacji oraz bezpieczeństwa publicznego. Z ich produktów korzystają policjanci, strażacy, wojsko, służby specjalne, firmy transportowe i energetyczne na całym świecie. Firma tworzy technologie, które ich klienci nazywają swoją linią życia

2021-08-18

DevOps Engineer

katowice, śląskie KLDiscovery Ontrack Sp. z o. o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe KLDiscovery is a technology software and services company serving both the Data Recovery and Legal Technologies markets. As the world's largest Data Recovery Company, KLDiscovery boasts international in-lab services with clean room facilities as well virtual on-site services through Remote Data Recovery

2021-08-19

Specjalista ds. administracyjnych

warszawa, mazowieckie Canberra Packard sp. z o.o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Ogłoszenie numer: 5302850, z dnia 2021-08-17 Canberra Packard sp. z o.o. Firma z branży dostawcy sprzętu naukowo-badawczego i medycznego poszukuje pracownika (Pani lub Pana) na stanowisko obsługi procesu administrowania zamówieniami oraz prowadzenia spraw związanych z wdrożonym w firmie systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2015

2021-08-19

Analityk ds. transakcji strukturyzowanych

warszawa, mazowieckie MBank S.A.
Umowa o pracę | Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Od nas dostaniesz:     Kartę sportową   Dostęp do wewnętrznego rynku pracy   Elastyczny czas pracy     Prywatną opiekę medyczną   Dostęp do kursów LinkedIn Learning   Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy Analityk ds

2021-08-19

Mid PHP Developer

gliwice, śląskie Gong Sp. z o.o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Twój zakres obowiązków Szukamy doświadczonych Backend Developerów oraz Junior Backend Developerów, którzy są na początku swojej kariery zawodowej. Nie bojących się nowych wyzwań. Chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji. Praca biurze w Gliwicach, Warszawie lub zdalnie. Nasze wymagania znajomość PHP 7+, umiejętność

2021-08-19

Support Engineer

remote poland, małopolskie Luxoft Poland Sp. z o.o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Opis stanowiska pracy PROJECT DESCRIPTION We are looking for the motivated Azure Monitoring Engineer / Developer to support our client's team from the investment banking industry. Your team would be Automation &Tooling Cloud Enablement - where already 7 engineers collaborate in a team spread accross regions (Poland, UK, India)

2021-08-25

Architekt (hale przemysłowe)

kraków, małopolskie NES Global Talent
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Dla naszego Klienta – z sektora nieruchomości, w związku z rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:   Architekt (hale przemysłowe) Miejsce pracy: Kraków

2021-08-19

Główny Specjalista ds. PPOŻ

elbląg, warmińsko-mazurskie Pos Group
Umowa zlecenie/dzieło | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Od wielu lat odnosimy sukcesy w branży HR i outsourcingu usług biznesowych. Naszą siłą, a zarazem motywacją, jest unikalny, doświadczony Zespół, który czerpie inspiracje z własnych doświadczeń oraz stałej obserwacji potrzeb współczesnego biznesu.   Do naszego Zespołu poszukujemy: Główny Specjalista ds

2021-08-19

Inżynier elektronik w dziale jakości [Rekrutacja prowadzona online]

opole, opolskie IFM ECOLINK
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe   Na początku była pasja, która stanowiła siłę napędową dla założycieli firmy dążących do bycia lepszym. Do stworzenia czujników o unikalnej, jakości i niezawodności oraz oferowania najwyższego poziomu obsługi. Tak powstała firma ifm w październiku 1969 roku. W lipcu 2012 ruszyła produkcja w ifm ecolink w Opolu

2021-08-20

Python Developer

warszawa, mazowieckie SOFTWARELY SP. Z O.O.
Umowa zlecenie/dzieło | Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Twój zakres obowiązków Do Twoich zadań będzie należało zbudowanie w Python backendu aplikacji odpowiedzialnego za przetwarzanie metadanych o wiatrakach + zarządzanie procesem predykcji uszkodzeń (ta cześć realizowana przez już zbudowany AI). Nasze wymagania Python minimum 2 aplikacje wdrożone

2021-08-26