Podstawowe informacje

SAMODZIELNY REFERENT W WYDZIALE NORMOWANIA SZEFOSTWA ŚRODKÓW BOJOWYCH (nr 3317)

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

OFERTA NIEAKTUALNA

Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Data publikacji:
22-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
24-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 2711 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - SAMODZIELNY REFERENT W WYDZIALE NORMOWANIA SZEFOSTWA ŚRODKÓW BOJOWYCH (nr 3317)

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie (preferowane techniczne). Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata pracy zawodowej. Wymagania dodatkowe: 1. Znajomość przepisów krajowych w zakresie prowadzenia gospodarki środkami bojowymi oraz ogólna znajomość zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 2. Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku logistyka oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z gospodarowaniem środkami bojowymi lub w służbach materiałowych w resorcie obrony narodowej. 3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego. 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 5. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 6. Komunikatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętność wyrażania myśli w formie pisemnej. 7. Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:

  • 1. Analizowanie danych źródłowych wprowadzanych do systemów informatycznych ewidencji środków bojowych. 2. Nadzorowanie oraz współudział w tworzeniu modułu bezpieczeństwa środków bojowych w ramach ZWSI RON. 3. Monitorowanie procesu indeksacji środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP. 4. Prowadzenie bazy danych w zakresie certyfikatów i kart ocen materiałów wybuchowych, rejestru wadliwego działania środków boj., gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja bazy danych w zakresie obowiązujących dokumentów normatywnych. 5. Uczestniczenie w zadaniach związanych z optymalizacją systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP. 6. Sporządzanie propozycji oraz nadzór merytoryczny nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Sposób aplikowania na ofertę:

Zgłaszaj się bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Zgłaszanie ofert (list motywacyjny i CV): - pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska lub - osobiście Bydgoszcz, ul. Dwernickiego 1 -

Pamiętaj, że jakikolwiek dokument, aby był rozpatrzony powinien zawierać klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 02.06.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty