Podstawowe informacje

Samodzielny referent do obsługi projektu

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Siedlce, Mazowieckie

Data publikacji:
15-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
12-06-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 2200 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Samodzielny referent do obsługi projektu

Wymagania:

 • Zgłoś się na ofertę jeśli posiadasz minimum wykształcenie wyższe (w tym licencjat) - umiejętności: zarządzanie projektami współfinansowanymi z EFS - inne zawody: Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Znajomość wytycznych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020 oraz Ustawy o zasadach realizacji programów, minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z obsługą i rozliczaniem projektów przy weryfikacji lub przygotowywaniu wniosków o płatność.

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca, ścisła współpraca z koordynatorami projektu
 • wspomaganie procesu zarządzania projektem, w szczególności w aspekcie terminowego planowania i realizacji zadań merytorycznych oraz przepływów finansowych
 • sporządzanie dokumentów dotyczących realizowanego projektu, w szczególności dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu
 • weryfikacja dokumentów źródłowych pod kątem rozliczanych wydatków, kwalifikowalności uczestników projektów, etc
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej
 • opracowywanie miesięcznych harmonogramów realizowanych zajęć na potrzeby rozliczenia kosztów użytkowanych pomieszczeń
 • uczestnictwo przy określaniu przedmiotu zamówienia dla potrzeb PZP
 • przygotowywanie wniosków o płatność w ramach systemu SL 2014
 • obsługa systemu SL 2014.

Aplikuj według następujących wytycznych:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

cv, dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Język(i) aplikowania: polski

Pamiętaj, że jakikolwiek dokument, aby był rozpatrzony powinien zawierać klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 14.08.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Kasjer
Sąd Rejonowy w Piasecznie Piaseczno, Mazowieckie

Sąd Rejonowy w Piasecznie Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 10 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Ogłaszam w Sądzie Rejonowym w Piasecznie konkurs o sygnaturze K/4/18 maj"

referent ds. ochrony danych osobowych 8i
MUSI NOVUM Sp. z o.o. Żyrardów, Mazowieckie

Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji w zakresie RODO Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne - uprawnienia: szkolenie w zakresie RODO - konieczne - umiejętności: współpraca z administratorem i inspektorem ochrony danych osobowych - konieczne Spos&"

Strażak - ratownik
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Siedlce, Mazowieckie

Zakres obowiązków: Ratowanie zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia poprez udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, przestrzeganie prawa, dyscypliny służbowej, wykonywanie poleceń przełożonych, doskonalenie zawodowe. Więcej informacji na stronie: www.siedl"

Podinspektor ds. księgowości i windykacji
Mińsk Mazowiecki, Mazowieckie

Zakres obowiązków: Sporządzanie i opracowywanie pism i innych dokumentów; nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych; kwalifikacja wydatków na poszczególne paragrafy wg. kierunku ich powstania; kontrola dowodow księgowych, ich dekretacja i ewidenc"

Samodzielny referent
Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej Pruszków, Mazowieckie

Zakres obowiązków: Prowadzenie ewidencji materiałowej.Rozliczanie zakupów zgodnie z ustawą.Rozliczanie przychodów i rozchodów z magazynu.Praca od pon-pt w godz.7-30-15.00.Wysokość wynagrodzenia 1999 zł brutto + 28% premii + wysługa lat. Wymagania: - wykształcenie: średnie"

Referent w księgowości
Łask, Mazowieckie

Zakres obowiązków: m. in. prowadzenie techniką komputerową księgowości analitycznej podatków i oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiących dochody gminy oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej w tym zakresie, wymiar i ewidencja podatku od środków transportowy"