Szczegóły oferty

Referent - starszy inspektor ds. administracyjnych

Zakład Karny w Barczewie

OFERTA NIEAKTUALNA

barczewo, warmińsko-mazurskie, Polska

Data dodania:
2018-05-22

Data pierwszej publikacji:
2018-05-17

Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-22

Data wygaśnięcia:
2018-05-25

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Praca okresowa / sezonowa / tymczasowa

Poziom stanowiska:
Specjalista

Zarobki:
od 1250 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Artykuł referent - starszy inspektor ds. administracyjnych - obrazek nagłówkowy

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • składanie dokumentów 14-25.05.2018 r. - podanie o przyję.cie do pracy - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy - kopia dowodu osobistego - kopie świadectw pracy - kopie dokumentów potwierdzającychdodatkowe umiejętności W służbie więziennej pracownikie może być osoba, która: - ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, - daje kękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu), - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępsto umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karneo takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, - dająca rękojmię tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o chronie informacji niejawnych, - posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy

Zakres obowiązków:

  • Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie

Sposób aplikowania na ofertę:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

składanie dokumentów 14-25.05.2018 r. - podanie o przyję.cie do pracy - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy - kopia dowodu osobistego - kopie świadectw pracy - kopie dokumentów potwierdzającychdodatkowe umiejętności

Język(i) aplikowania: polski

Dokumenty rekrutacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty