Podstawowe informacje

referent - starszy inspektor ds. administracyjnych

Zakład Karny w Barczewie

OFERTA NIEAKTUALNA

Barczewo, Warmińsko-Mazurskie

Data publikacji:
17-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
22-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 1250 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - referent - starszy inspektor ds. administracyjnych

Wymagania:

  • Od kandydatów oczekujemy, że posiadają co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • składanie dokumentów 14-25.05.2018 r. - podanie o przyję.cie do pracy - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy - kopia dowodu osobistego - kopie świadectw pracy - kopie dokumentów potwierdzającychdodatkowe umiejętności W służbie więziennej pracownikie może być osoba, która: - ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, - daje kękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu), - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępsto umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karneo takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, - dająca rękojmię tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o chronie informacji niejawnych, - posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy

Zakres obowiązków:

  • Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie

Aplikowanie:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

składanie dokumentów 14-25.05.2018 r. - podanie o przyję.cie do pracy - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy - kopia dowodu osobistego - kopie świadectw pracy - kopie dokumentów potwierdzającychdodatkowe umiejętności

Składanie aplikacji - język: polski

Aplikując na ofertę nie zapomnij o dodaniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 25.05.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty