Podstawowe informacje

Referent prawny w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (nr 3140)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

OFERTA NIEAKTUALNA

Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Data publikacji:
16-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
22-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 2100 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Referent prawny w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (nr 3140)
Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których organem jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (I i II instancja), w tym dokonywanie specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień, a także reprezentowanie organu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na wydane orzeczenia - uczestniczenie w kontrolach organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności w zakresie prowadzenia operatu ewidencyjnego oraz zadań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokonywanie samodzielnej oceny kontrolowanej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, oraz przygotowywanie w tym zakresie projektu Protokołu pokontrolnego - rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego - realizowanie zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie - wykonywanie czynności określonych dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności -przygotowywanie projektów stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: S

Aplikacje na ofertę należy składać do 26.05.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty