Podstawowe informacje

PROTOKOLANT

Sąd Rejonowy w Słupsku

OFERTA NIEAKTUALNA

Słupsk, Pomorskie

Data publikacji:
17-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
04-06-2018

Warunki zatrudnienia:
część etatu / praca dodatkowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
brak danych

Zarobki:
minimum 2650 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - PROTOKOLANT

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • [Inne] : • podanie o zatrudnienie ( wraz z numerem telefonu ) • życiorys lub CV • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – zał. 2 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – zał. 3 • oświadczenie o niekaralności

Zakres obowiązków:

  • • biegłe pisanie na komputerze ze słuchu • umiejętność pracy w zespole • komunikatywność • systematyczność, odporność na stres • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania • wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych • sporządzanie wokand • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach • inne czynności zlecone przez przełożonych

Aplikowanie według wytycznych:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Informacje dotyczące dokumentów na stronie: http://www.slupsk.sr.gov.pl/

Język(i) aplikowania: polski

Dokumenty rekrutacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 06.06.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty