Pracownik administracyjno-biurowy

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

Szczecin, zachodniopomorskie

Data dodania:
2022-06-25
Data aktualizacji:
2022-06-25
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Pracownik administracyjno-biurowy

Miejsce pracy: Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • obsługa biura parkingu w Galerii Kaskada,
 • inwentaryzacja wpływów z parkingu,
 • sprzedaż kart podarunkowych,
 • ewidencja i wystawianie faktur oraz not księgowych,
 • obsługa centrali telefonicznej,
 • przygotowywanie raportów i statystyk.

Nasze wymagania

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego – do obsługi obcojęzycznych klientów centrum,
 • znajomość MS Office 365,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy (umiejętność ustalania priorytetów oraz efektywność w działaniu),
 • uprzejmość, swoboda w nawiązywaniu relacji,
 • umiejętność zachowania spokoju w sytuacjach stresujących,
 • dyspozycyjność (praca zmianowa, również w weekendy).

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • świadczenia dodatkowe: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe,
 • roczny wymiar urlopu 26 dni (przy pełnym etacie) bez względu na staż pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • program rekomendacji pracowników
 • wsparcie psychologiczne dla pracowników i ich rodzin

Dołącz do zespołu ECE

Szukasz ciekawych wyzwań? Dołącz do nas. Jesteśmy odnoszącą sukcesy firmą rodzinną, której ambicją jest stworzenie inspirującego otoczenia zawodowego dla naszych pracowników. Elastyczność i odpowiedzialność indywidualna to cechy charakteryzujące środowisko pracy w ECE.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dla kandydatów zgodnie z art. 13, 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i przepisami prawa krajowego.

Należy przy tym rozróżnić między przepisami art. 13 RODO (zbieranie danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą) i art. 14 RODO (pośrednie zbieranie danych):

•Zbieranie danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO), oznacza zbieranie danych za wiedzą osoby, której dane dotyczą, i przy jej udziale.

•Pośrednie zbieranie danych (art. 14 RODO) oznacza zbieranie danych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą, i bez jej udziału.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

ECE jako największy w Europie operator centrów handlowych zmienia centra handlowe w fascynujące miejsca dostarczające niezapomnianych doświadczeń milionom odwiedzających. Dodatkowo realizujemy projekty z obszaru innychnieruchomości komercyjnych, takie jak: biura, centra logistyczne oraz hotele. Każdego dnia miliony ludzi korzysta z naszych innowacyjnych rozwiązań. Również jako pracodawca wciąż chcemy się doskonalić i rozwijać. Obecnie jest z nami ponad 3600 pracowników, którym zapewniamy przestrzeń do realizacji swoich pomysłów.

Informacje dla kandydatów zgodnie z art. 13, 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i przepisami prawa krajowego. Należy przy tym rozróżnić między przepisami art. 13 RODO (zbieranie danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą) i art. 14 RODO (pośrednie zbieranie danych):•Zbieranie danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO), oznacza zbieranie danych za wiedzą osoby, której dane dotyczą, i przy jej udziale.•Pośrednie zbieranie danych (art. 14 RODO) oznacza zbieranie danych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą, i bez jej udziału. 1.Administrator Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawaiodo@ece.com2.Podstawa prawna przetwarzania danychPrzetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 b) RODO w związku z art. 88 ust. 1 RODO, ponieważ podają nam Państwo swoje dane w celu postępowania rekrutacyjnego, a tym samym w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. 3.Cel przetwarzania i kategorie danychPaństwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.Przetwarzamy dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach rekrutacji. Do przetwarzanych kategorii danych osobowych należą w szczególności Państwa nazwisko, Państwa dane kontaktowe, dane o Państwa kwalifikacjach, Państwa świadectwa i dokumenty. Ponadto w postępowaniu rekrutacyjnym możemy przetwarzać dane osobowe, które w sposób dozwolony pozyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. sieci zawodowych).Jako szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w ramach wyboru personelu może być przetwarzana informacja o znacznej niepełnosprawności. Odbywa się to na podstawie przepisów art. 9 ust. 2 b) RODO.4.Przekazywanie danych osobowycha.Przekazywanie Państwa danych wewnątrz spółek ECEOdbiorcami Państwa danych osobowych wewnątrz spółki ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. są osoby pełniące funkcje kierownicze w wyspecjalizowanym dziale odpowiedzialnym za obsadzenie stanowiska oraz każdorazowo właściwi koledzy z działu HR. b.Przekazywanie Państwa danych usługodawcom i innym osobom trzecimPrzekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim, które świadczą dla nas usługi lub wobec których jesteśmy na podstawie przepisów prawa zobowiązani do ujawnienia danych, np.:dostawcom usług w chmurze, dostawcom poczty elektronicznej i usług internetowych oraz innym dostawcom usług informatycznych, np. usług hostingowych;doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, firmom windykacyjnym i adwokatom;instytucjom publicznym, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do uzyskania informacji;o ile zgodnie z przepisami prawa jest to dopuszczalne lub wymagane.Jeżeli do realizacji określonych zadań ECE angażuje usługodawców mających siedzibę, koncern macierzysty lub centra informatyczne w państwie trzecim, dane są przekazywane tylko w przypadku, gdy Komisja Europejska w odniesieniu do tego państwa trzeciego stwierdziła, że istnieje tam odpowiedni stopień ochrony danych (art. 45 RODO), lub gdy przewidziane są odpowiednie gwarancje (np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w określonej procedurze) oraz dostępne są egzekwowalne prawa i skuteczne środki ochrony prawnej. 5.Czas przechowywania danychPrzetwarzane przez nas dane są usuwane lub następuje ograniczenie ich przetwarzania zgodnie z przepisami art. 17 i 18 RODO. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności nie podano wprost inaczej, przechowywane przez nas dane są usuwane, gdy przestają być niezbędne w celu, któremu służyły, a ich usunięciu nie stoi na przeszkodzie prawny obowiązek przechowywania. Jeżeli dane nie są usuwane, ponieważ są niezbędne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, następuje ograniczenie ich przetwarzania. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów.6.Państwa prawa jako podmiotu danychKażda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych zgodnie z artykułem 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z artykułem 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z artykułem 18 RODO, prawo do sprzeciwu, o którym mowa w artykule 21 RODO, oraz prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w artykule 20 RODO.Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (artykuł 77 RODO).Ponadto mają Państwo prawo z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, które to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych do celów takiego marketingu. W razie wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego zaprzestaniemy przetwarzania tych danych do tych celów. Ewentualne oświadczenia o cofnięciu zgody należy kierować na adres:iodo@ece.com.W przypadku skorzystania przez Państwa z praw, o których mowa w niniejszym ustępie lub w obowiązujących przepisach prawa, wszyscy odbiorcy, którym przekazane zostały dane osobowe, zostaną przez nas powiadomieni o dokonanym zgodnie z Państwa życzeniem sprostowaniem lub usunięciem Państwa danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, o ile takie powiadomienie nie będzie niemożliwe i nie będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw i/lub otrzymać wszelkie istotne informacje, proszę zwrócić się do administratora lub inspektora ochrony danych. Zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie identyfikatora podanego przy Państwa logowaniu; jest to konieczne w celu sprawdzenia, czy żądanie zostało wysłane przez Państwa.7.Skarga do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danychMają Państwo prawo do wniesienia do właściwego organu nadzorczego skargi na przetwarzanie przez nas danych. Organ ten jest dostępny pod poniższym adresem:Urząd Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 2, 00-193 WarszawaInfolinia UODO – 660 950 0008.Aktualizacja regulacji dotyczących ochrony danychNiniejsze regulacje dotyczące ochrony danych mogą ulec zmianie w przyszłości. Zmiany niniejszych regulacji dotyczących ochrony danych wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjno-biurowy

szczecin, zachodniopomorskie
manpower-vertical Created with Sketch.
manpower-vertical Created with Sketch.

Pracownik administracyjno-biurowy

Szczecin, zachodniopomorskie
manpower-vertical Created with Sketch.

Pracownik administracyjno-biurowy

koszalin, zachodniopomorskie

Szczecin, zachodniopomorskie

Data dodania:
2022-06-25
Data aktualizacji:
2022-06-25
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Pracownik fizyczny
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Referent

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi

2022-06-25

Doradca Energetyczny ds. OZE

Czernikowo, kujawsko-pomorskie Columbus Elite S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czujesz się świetnie w działaniach terenowych a praca za biurkiem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Chcesz pracować w branży odpowiedzialnej społecznie? Doradca Energetyczny ds. OZE Ta praca jest dla Ciebie jeśli: Masz prawo jazdy kat. B, Potrafisz i lubisz rozmawiać z ludźmi, Samodzielnie i efektywnie zarządzasz

2022-06-25

Business Consultant

Wrocław, dolnośląskie Arrow Electronics
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ABOUT US By the time you’ve had your morning coffee, it’s likely you’ve already interacted with Arrow at least 5 times. The work Arrow does, goes into everything from cars to coffee makers. If it takes a charge or sends a signal, chances are, Arrow was part of building it. Our employees live in a world of Five Years Out where new technologies, new materials, new ideas and new electronics will make life not only different but better

2022-06-25

Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim

Białystok, podlaskie L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds

2022-06-25

Specjalista ds. Operacyjnych (k/m)

Warszawa, mazowieckie Axpo Polska Sp z o. o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. Operacyjnych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Fakturowanie oraz przygotowywanie rozliczeń z wykorzystaniem systemów operacyjnych i systemu księgowo – bilingowego Współpraca oraz kompleksowa obsługa klientów strategicznych Przygotowanie raportów, analiz i zestawień bieżących oraz okresowych z wykorzystaniem

2022-06-25

Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym

Warszawa, mazowieckie Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków aktywne nawiązywanie kontaktu z Klientem; bezpośrednia obsługa Klienta i profesjonalne doradztwo produktowe; podstawowe prace rachunkowe (fiskalizacja, raportowanie, wystawianie dowodów sprzedaży); dbałość o ekspozycję i nienaganny aspekt wizualny salonu; kreowanie profesjonalnego wizerunku sieci

2022-06-25

Główny/a Księgowy/a

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rekrutacja. Dane mogą być udostępniane podmiotom rekrutującym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne lub usługi nadzoru nad oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych

2022-06-25

Manager Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie MARZANNA SKRABA CHMIELOWIEC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Sprzedaży Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem sprzedaży Nasze wymagania Wyższe wykształcenie, minimum licencjat Znajomość pakietu MS office Samodyscyplina, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu Umiejętności sprzedażowe, analityczne oraz negocjacyjne Masz doświadczenie w zarządzaniu

2022-06-25

Project Manager R&D

Nowy Tomyśl, wielkopolskie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Project Manager R&D Miejsce pracy: Nowy Tomyśl Twój zakres obowiązków Koordynacja pracy zespołu, który projektuje, testuje i wdraża do produkcji seryjnej nowe produkty stosowane do realizacji połączeń w szafach sterowniczych Prezentacja koncepcji projektów przed Zarządem firmy(konstrukcja, nakłady inwestycyjne, harmonogram, ocena opłacalności

2022-06-25

Specjalista ds. żywienia zwierząt

Wyszków, mazowieckie AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. żywienia zwierząt Miejsce pracy: Wyszków Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie klientów w łańcuchu biznesowym Profesjonalne doradztwo klientom w oparciu o wiedzę żywieniową Sprzedaż produktów dla bydła Budowanie wizerunku firmy Agrifirm jako partnera biznesowego Nasze wymagania Wykształcenie wyższe rolnicze

2022-06-25