Podstawowe informacje

Pokojowa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU

OFERTA NIEAKTUALNA

Starogard Gdański, Pomorskie

Data publikacji:
21-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
03-06-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
brak danych

Zarobki:
minimum 2100 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Pokojowa

Wymagania:

  • Zgłoś się na ofertę jeśli posiadasz minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • zakres wykonywanych obowiazków 1) Utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych oraz pozostałych pomieszczeniach działów 2) Dbanie o schludny wygląd mieszkańców (czystość ciała, bielizny osobistej, ubrań, czesanie , kąpiel) 3) Pomoc w karmieniu mieszkańców 4) Utrzymanie w czystości naczyń, sprzętu kuchennego, pomieszczeń kuchni (czystej i brudnej) 5) Pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków 6) Życzliwy, taktowny i pełen wyrozumienia stosunek do mieszkańców oraz spokojne zachowanie sie podczas wykonywania obowiazków 7) Natychmiastowego powiadamiania kierownika dziłau lub pielegniarki o ważniejszychwydarzeń i wypadkach dotyczących mieszkańców 8) Pokojowa bierze udział pod nazorem pielegniarki lub opiekuna w: a) procesie kształtowania własciwych postaw i zachowań mieszkańca b) we wszystkich formach aktywności podopiecznych zarówno wewnatrz jak i na zewnatrz DPS-u c) orrganizowanych imprezach okolicznościowych 9) Pokojowa jest zobowiazana do: a) udzielania mieszkańcom pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz wynoszenie i czyszczenie sprzetu potrzebnego do zaspokajania tych potrzeb b) dbania o powierzone mienie oraz natychmiastowego zgłaszania kierownikowi działu wszelkich usterek i uszkodzeń 10) Przestrzeganie porządku na stanowisku pracy w trakcie pracy 11) Dążenie do sytematycznego podnoszenie kwalifikacji, czynny udział w szkoleniach i kursach, a także dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników 12) Udział w zespołach terapeutycznych i działach majacych na celu zaspokajanie niezbednych do potzreb mieszkańców 13) Dbałość o mienie DPS Szpęgawsk 14) W pracy z mieszkancami DPS Szpegawsk należy przestrzegać przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego- Dz. U. poz. 535 z 1994 r. z późn. zm. 15) udział we wspólnym tworzeniu pozytywnego wizerunku DPS szpęgawsk 16) Dyspozycyjnosć i mocne zaaangazowanie o pracę 17) Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstron

Zakres obowiązków:

  • - sprzątanie i opieka nad mieszkańcami

Wysyłając dukumenty aplikacyjne pamiętaj o dołączeniu klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 17.06.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

pokojowa gdańsk
Gdańsk, Pomorskie

do naszego hostelu w gdańsku poszukujemy osoby zorganizowanej i odpowiedzialnej. oczekujemy: dokładności i dobrej organizacji pracy; umiejętności pracy w zespole; gotowości i braku przeciwwskazań do pracy fizycznej; znajomość języka obcego i doświadczenie na podobnym stanowisku nie s"