Podstawowe informacje

Pielęgniarka (nr 3338)

Zespół Żłobków Miejskich

OFERTA NIEAKTUALNA

Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Data publikacji:
22-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
24-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
pracownik fizyczny

Zarobki:
minimum 2380 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Pielęgniarka (nr 3338)

Wymagania:

  • Zgłoś się na ofertę jeśli posiadasz minimum wykształcenie średnie zawodowe
  • Wymagania, które powinien spełniać kandydat: 1) niezbędne: a) wykształcenie pielęgniarskie (może być także średnie), b) znajomość rozwoju dziecka do lat 3, c) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, d) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, e) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, f) co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie Pielęgniarki. 2) dodatkowe a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, b) komunikatywność, c) umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres obowiązków:

  • a) opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatycznego i psychoruchowego, b) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, o odpowiedniej jakości, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, c) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, d) ocenianie stanu zdrowa dziecka, a w przypadku stwierdzenia objawów choroby udzielenie dziecku pierwszej pomocy, e) aktywny udział w rozpoznaniu potrzeb rozwojowych dziecka i prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem psychofizycznym dziecka.

Aplikowanie:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Wymagane dokumenty - CV i list motywacyjny, - kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), - aktualne badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, - oświadczenie, że osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (wzór załączony do ogłoszenia); - zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w Zespole Żłobków Miejskich; - oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy

Pamiętaj, że w przypadku dostaracznia dokumentów aplikacyjnych niezbędne jest dodanie klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 24.05.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

przedstawiciel medyczny (evi)
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

manpower (agencja zatrudnienia 412) to globalna firma o prawie 70 letnim doświadczeniu, działająca w 82 krajach. na polskim rynku manpower obecny jest od 2001 roku i obecnie posiada prawie 35 oddziałów w całym kraju. rolą manpower jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości oraz pomoc w znal"

praca dla fizjoterapeuty
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

poszukiwany do pracy magister fizjoterapii "

Przedstawiciel Medyczny (EVI)
ManpowerGroup Sp. z o.o. Toruń, Kujawsko-Pomorskie

Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także "

zatrudnię studentów pedagogiki lub logopedii do terapii!!!
Białe Błota, Kujawsko-Pomorskie

zatrudnię studentów logopedii lub pedagogiki do terapii domowej z dzieckiem z autyzmem. wymagania: student może być dzienny lub zaoczny, dyspozycyjność co najmniej od 20 godzin tygodniowo (możliwość pracy w soboty lub niedziele), nie jest wymagane doświadczenie. mile widziane młode os"

Przedstawiciel Medyczny (EVI)
ManpowerGroup Sp. z o.o. Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także "

Przedstawiciel Medyczny (EVI)
ManpowerGroup Sp. z o.o. Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także "