Szczegóły oferty

Pielęgniarka (nr 3338)

Zespół Żłobków Miejskich

OFERTA NIEAKTUALNA

bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

Data dodania:
2018-05-24

Data pierwszej publikacji:
2018-05-22

Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-24

Data wygaśnięcia:
2018-05-24

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Praca okresowa / sezonowa / tymczasowa

Poziom stanowiska:
Pracownik fizyczny

Zarobki:
od 2400 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Artykuł Pielęgniarka (nr 3338) - obrazek nagłówkowy

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie zawodowe
  • Wymagania, które powinien spełniać kandydat: 1) niezbędne: a) wykształcenie pielęgniarskie (może być także średnie), b) znajomość rozwoju dziecka do lat 3, c) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, d) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, e) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, f) co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie Pielęgniarki. 2) dodatkowe a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, b) komunikatywność, c) umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres obowiązków:

  • a) opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatycznego i psychoruchowego, b) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, o odpowiedniej jakości, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, c) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, d) ocenianie stanu zdrowa dziecka, a w przypadku stwierdzenia objawów choroby udzielenie dziecku pierwszej pomocy, e) aktywny udział w rozpoznaniu potrzeb rozwojowych dziecka i prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem psychofizycznym dziecka.

Aplikuj według następujących wytycznych:

Zgłaszaj się bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Wymagane dokumenty - CV i list motywacyjny, - kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), - aktualne badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, - oświadczenie, że osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (wzór załączony do ogłoszenia); - zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w Zespole Żłobków Miejskich; - oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy

Pamiętaj, że jakikolwiek dokument, aby był rozpatrzony powinien zawierać klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Pielegniarka praca Bydgoszcz
Thorrus sp.zoo. bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis oferty pracy: Thorrus Sp. z o.o. zatrudni w Magistrów Pielęgniarstwa lub Pielęgniarki po ukończonym kursie Pielęgniarstwa Środowiska nauczania i wychowania do pracy w gabinetach szkolnych na terenie Bydgoszczy (praca w niepełnym wymiarze godzin). Napisz wiadomość

Pielęgniarka - Intensywna Terapia | Riyadh, Arabia Saudyjska
IHR Group bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis oferty pracy: Obecnie rekrutujemy Pielęgniarki do pracy na Oddziale Intensywnej Terapii w publicznym szpitalu w Riyadh w Arabii Saudyjskiej. PROFIL KANDYDATA Wymagania: Wykształcenie pielęgniarskie (licencjat lub magister); Aktualna rejestracja w izbie pielęgniarskiej; Doświadczenie zawodowe w pracy na oddziale intensywnej terapii

Pielęgniarka - Intensywna Terapia | Riyadh, Arabia Saudyjska
IHR Group bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis oferty pracy: Obecnie rekrutujemy Pielęgniarki do pracy na Oddziale Intensywnej Terapii w publicznym szpitalu w Riyadh w Arabii Saudyjskiej. PROFIL KANDYDATA Wymagania: Wykształcenie pielęgniarskie (licencjat lub magister); Aktualna rejestracja w izbie pielęgniarskiej; Doświadczenie zawodowe w pracy na oddziale intensywnej terapii

Pielęgniarka - Intensywna Terapia | Riyadh, Arabia Saudyjska
IHR Group bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis oferty pracy: Obecnie rekrutujemy Pielęgniarki do pracy na Oddziale Intensywnej Terapii w publicznym szpitalu w Riyadh w Arabii Saudyjskiej. PROFIL KANDYDATA Wymagania: Wykształcenie pielęgniarskie (licencjat lub magister); Aktualna rejestracja w izbie pielęgniarskiej; Doświadczenie zawodowe w pracy na oddziale intensywnej terapii

Pielęgniarka - Intensywna Terapia | Riyadh, Arabia Saudyjska
IHR Group bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis oferty pracy: Obecnie rekrutujemy Pielęgniarki do pracy na Oddziale Intensywnej Terapii w publicznym szpitalu w Riyadh w Arabii Saudyjskiej. PROFIL KANDYDATA Wymagania: Wykształcenie pielęgniarskie (licencjat lub magister); Aktualna rejestracja w izbie pielęgniarskiej; Doświadczenie zawodowe w pracy na oddziale intensywnej terapii