Podstawowe informacje

Pielęgniarka (nr 3338)

Zespół Żłobków Miejskich

OFERTA NIEAKTUALNA

Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Data publikacji:
22-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
24-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
pracownik fizyczny

Zarobki:
minimum 2380 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Pielęgniarka (nr 3338)

Wymagania:

  • Kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie zawodowe
  • Wymagania, które powinien spełniać kandydat: 1) niezbędne: a) wykształcenie pielęgniarskie (może być także średnie), b) znajomość rozwoju dziecka do lat 3, c) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, d) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, e) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, f) co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie Pielęgniarki. 2) dodatkowe a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, b) komunikatywność, c) umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres obowiązków:

  • a) opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatycznego i psychoruchowego, b) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, o odpowiedniej jakości, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, c) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, d) ocenianie stanu zdrowa dziecka, a w przypadku stwierdzenia objawów choroby udzielenie dziecku pierwszej pomocy, e) aktywny udział w rozpoznaniu potrzeb rozwojowych dziecka i prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem psychofizycznym dziecka.

Aplikowanie na ofertę:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Wymagane dokumenty - CV i list motywacyjny, - kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), - aktualne badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, - oświadczenie, że osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (wzór załączony do ogłoszenia); - zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w Zespole Żłobków Miejskich; - oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy

Prosimy o pamiętanie, że we wszelkich dokumentach rekrutacyjnych niezbędne jest dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 24.05.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

fizjoterapeuta podejmę współpracę ndt bobath dobre wynagrodzenie
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

podejmiemy współpracę z fizjoterapeutką lub fizjoterapeutą z kursem ndt bobath. osoba musi posiadać kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. praca w nowej przychodni rehabilitacji w centrum bydgoszczy. możliwość zawarcia umowy o pracę lub współpracy. oferujmy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie oraz "

Protetyk Słuchu
Gi Group Sp. z o.o. Włocławek, Kujawsko-Pomorskie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie diagnostyki i rehabilitacji słuchowej sprzedaż aparatów słuchowych wykonywanie przeglądów aparatów obsługa klientów realizacja celów sprzedażowych WYMAGANIA: wykształcenie średnie lub wyższe, mile"

rejestratorka medyczna
Toruń, Kujawsko-Pomorskie

mała, prywatna przychodnia lekarska poszukuje pracownika na stanowisko rejestratorki medycznej. oferujemy zatrudnienie w wymiarze godzin 1/2 etatu, w formie umowy-zlecenia, z możliwością przedłużenia zatrudnienia w formie umowy o pracę. wymagania: - duża elastyczność dotycząca godzin pracy (pr"

Fizjoterapeuta
"PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU AIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chełmża, Kujawsko-Pomorskie

"PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU AIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pracownia Wspierania Rozwoju AiM prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z zakresu fizjoterapii, terapi logopedycznej, pedagogicznej i psychoterapii dla dzieci i os"

lekarz poz - nowy szpital w świeciu
nowy szpital w świeciu Świecie, Kujawsko-Pomorskie

opis stanowiska świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z nfz. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami nfz i ministerstwa zdrowia. prowadzenie dokumentacji medycznej o"