Podstawowe informacje

Opiekun

Żłobek Niepubliczny "Bajeczkowo" Aldona Mencel

Suchy Las, Wielkopolskie

Data publikacji:
21-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
16-06-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
pracownik fizyczny

Zarobki:
minimum 16 PLN/h

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Opiekun

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • wymagane uprawnienia: Kurs opiekunki w żłobku
  • kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - umiejętności: praca z dziećmi
  • [Uprawnienie 1] : Lub prawo do wykonywania zawodu położnej, pielęgniarki, nauczyciela wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego [Inne] : Zaświadczenie o niekaralności

Zakres obowiązków:

  • Opieka pielęgnacyjna nad dziećmi do lat 3, organizacja zajęć plastycznych muzycznych i ruchowych z elementami edukacji.

Aplikuj według następujących wytycznych:

Aplikacje bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Brak danych.

Język składanych dokumentów: polski

Pamiętaj, że jakikolwiek dokument, aby był rozpatrzony powinien zawierać klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 30.06.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Opiekun
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży Chodzież, Wielkopolskie

Zakres obowiązków: Opieka nad mieszkańcami Domu, zapewnienie usług opiekuńczych zgodnie z obowiązującym standardem. Wymagania: - wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie - konieczne; średnie zawodowe - konieczne; średnie ogólnokształcące - konieczne - umiejętności: otwartość na nowe do"

Opiekun
Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT Rogoźno, Wielkopolskie

Zakres obowiązków: -przeprowadzenie wywiadu i oględzin pod kątem ewentualnych zagrożeń związanych z przyjęciem do placówki (nietrzeźwość, urazy zagrażające zdrowiu i życiu itp.)- zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami przyjęć, -przyjmowanie osób nowoprzybyłych do"

Opiekun
RENATA CEREKWICKA KLUB MALUCHA BAJKOWY ŚWIAT Śrem, Wielkopolskie

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi. Praca w godzinach 8.00-16.00. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostałe: lub kurs opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV -"

Opiekun finansowy
STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SP. Z O.O. SP. K.-A. Gdynia, Wielkopolskie

Zakres obowiązków: bieżąca obsługa klienta (wpłaty, wypłaty), sprzedaż produktów finansowych, telefoniczny kontakt z klientem, realizacja planów sprzedażowych, udział w akcjach marketingowych Wymagania: - wykształcenie: średnie zawodowe - konieczne; wyższe (w tym licencjat) - po"

Młodszy opiekun
Wielkopolskie

Zakres obowiązków: Opieka nad osobami niepełnosprawnymi Wymagania: - wykształcenie: średnie zawodowe - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie Przemysłowa 7 Ostrzeszów 63500 - wymagane dokumenty: Skierowanie do pra"

Opiekun Klienta
Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz, Wielkopolskie

Zakres obowiązków: sprzedaż produktów i usług bankowych dla nowych i dotychczasowych klientów: diagnozowanie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie oferty Banku, organizowanie procesu sprzedaży, budowanie i utrzymywanie relacji z obsługiwaną grupą klientów, kształ"