Szczegóły oferty

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

OFERTA NIEAKTUALNA

warszawa, mazowieckie

Data dodania:
2019-04-11

Data pierwszej publikacji:
2019-04-04

Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-10

Data wygaśnięcia:
2019-04-17

Warunki zatrudnienia:
Umowa zlecenie/dzieło, Pełny etat

Poziom stanowiska:
Specjalista

Wymagane języki:
angielski

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

top

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania I / II,
w szczególności:

 • opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji POIR i ich zmian;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów;
 • udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami;
 • udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:
  • weryfikacja formalna wniosków,
  • ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),
  • weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,
  • bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),
  • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.
 • udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz
  z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków POIR;
 • udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych;
 • przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie;
 • bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań;
 • udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów;
 • udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie;
 • przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań;
 • przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań;
 • współpraca w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz innych powierzonych zadań.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat);
 • doświadczenie zawodowe, minimum 2 lata dla młodszego specjalisty oraz 3 lata dla specjalisty;
 • doświadczenie w zakresie kontraktowania programów / projektów;
 • znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
 • znajomość zasad pomocy publicznej;
 • podstawowa znajomość ustawy pzp oraz ustawy o finansach publicznych;
 • podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych);
 • dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Excel;
 • umiejętność współpracy;
 • umiejętność organizacji i planowania;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • gotowość do podróży służbowych.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub kontraktowaniem programów / projektów;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
 • wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych;
 • znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • praktyczna znajomość pzp;
 • MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu itp.);
 • prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach;
 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.
aplikuj

aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

Termin zgłoszeń: 17 kwietnia 2019 r.

Inne informacje:

 • Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, kompetencji).
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne zostanie opublikowana na BIP.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected] Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości warszawa, mazowieckie

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację

Specjalista w Departamencie Administracji
Getin Noble Bank S.A. warszawa, mazowieckie

poszukuje Kandydatów/ Kandydatek na stanowisko: Specjalista w Departamencie Administracji Warszawa (Umowa na zastępstwo)   Zadania, które na Ciebie czekają to: Bezpośrednie koordynowanie i nadzorowanie realizacji umów z dostawcami materiałów i usług; Obsługa zgłoszeń usterkowych i usługowych

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości warszawa, mazowieckie

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację

Specjalista do spraw administracyjnych w departamencie prawnym
Ogłoszenie użytkownika OLX warszawa, mazowieckie

oferujemy ci miejsce, w którym możesz: zarządzać obiegiem korespondencji i dokumentów, w szczególności między poszczególnymi działami firmy; dbać o obsługę przychodzących połączeń telefonicznych oraz poczty elektronicznej; dbać o odpowiednią archiwizację dokumentacji; przygotowywać dokumentację dla księgowości (w tym opisywanie faktur) oraz

Młodszy Specjalista w zespole Szkoleń
KPMG warszawa, mazowieckie

We are 189 000 awesome and ambitious people who create reality. Osoba z generacji KPMG wie, że jej praca ma sens, wnosi konkretną wartość i daje poczucie samorealizacji oraz spełnienia. Jest niezależna, ambitna, chłonna wiedzy i świadoma siebie oraz swoich umiejętności. Dokładnie wie dokąd zmierza zawodowo. Decyduje o tym, co wybiera, zamiast biernie korzystać z tego co dostaje

Młodszy Specjalista w Zespole Controllingu
EService Sp. z o.o warszawa, mazowieckie

Jesteśmy liderem rynku – największym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowej. Procesujemy blisko 1,5 mld transakcji bezgotówkowych rocznie. Obsługujemy transakcje dla ponad 358 tys. terminali POS , również dla Klientów z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Hiszpanii. eService to najszybciej rozwijająca się firma w obszarze transakcji bezgotówkowych w Polsce