Podstawowe informacje

Młodszy referent - terapeuta zajęciowy

ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE

Szczecin, Zachodniopomorskie

Data publikacji:
18-10-2018

Data ostatniej aktualizacji:
11-11-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
brak danych

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Młodszy referent - terapeuta zajęciowy
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do Służby Więziennej na rok 2018 – na stanowisko młodszego referenta- terapeuty zajęciowego Aresztu Śledczego w Szczecinie – 1 etat. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Młodszy referent - terapeuta zajęciowy Miejsce pracy: Szczecin

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie:
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczna i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN ICH SKŁADANIA:

 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
 • wypełnioną ankietę personalną – do pobrania ze strony internetowej SW
 • kserokopie świadectw pracy lub służby;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego
można uzyskać pod numerem telefonu 91 48 09 123 lub 91 48 09 120
lub bezpośrednio w siedzibie organu.

 Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, od poniedziałku do piątku (godz. 7.30-15.30) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie) z dopiskiem „Nabór 2018”.

Aplikacje na ofertę należy składać do 17.11.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

STARSZY REFERENT
15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Szczecin, Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 EWIDENCJONOWANIE, PRZECHOWYWANIE, PRZYJMOWANIE, UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONYM OSOBOM WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE LUB WYŻSZE, UMIEJĘTNOŚĆ PRACY PRZY KOMPUTERZE, PRZY ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIU 3-LETNI STAŻ PRACY PRACA W GODZINACH: 07:00"

REFERENT DS.ADMINISTARCYJNO-FINANSOWYCH
Szczecin, Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków: OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW: PRZYJMOWANIE I SPRAWDZENIE WPŁYWAJĄCYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM ,CZYNNA WSPÓŁPRACA Z BIUREM RACHUNKOWYM ORAZ UZGADNIANIE KONT ZOBOWIĄZAŃ, WYSTAWIANIE FAKTUR VAT DLA USŁUGOBIORCÓW, E"

referent d/s ubezpieczeń i administracji
Świnoujście, Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków: obsługa kilenta, obsługa posprzedażowa, prowadzenie rejestrów umów, archiwizowanie dokumentów, nauka i przyswojenie wiedzy niezbędnej do pracy agenta ubezpieczeniowego Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne - języki obce"

Specjalista ds. projektów
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Szczecin, Zachodniopomorskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu   Wydział Ekonomiczny w Szczecinie   Poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. projektów DP/SZ/09/18 Opis stanowiska: udział w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich przygotowywanie i prowadzenie d"

referent ds. administracyjnych
Leśny Ośrodek Szkoleniowy Rewal, Zachodniopomorskie

Zakres obowiązków: prace administracyjne Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne - umiejętności: obsługa komputera - konieczne - języki obce: niemiecki - w mowie: podstawowy, w piśmie: podstawowy - dodatkowe; angielski - w mowie: podstawowy, w piśmie: podstawow"

referent ds. rozliczeń kosztów w dziale controllingu
tom sp. z o.o. Szczecin, Zachodniopomorskie

grupę tom tworzy pięć spółek specjalizujących się w nowoczesnej oraz przyjaznej środowisku gospodarce surowcami wtórnymi. spółki wchodzące w skład grupy, wzajemnie uzupełniają kompleksowy zakres realizowanej przez nas proekologicznej działalności. wdraża"