Podstawowe informacje

Młodszy referent - terapeuta zajęciowy

ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE

OFERTA NIEAKTUALNA

Szczecin, Zachodniopomorskie

Data publikacji:
18-10-2018

Data ostatniej aktualizacji:
21-11-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
brak danych

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Młodszy referent - terapeuta zajęciowy
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do Służby Więziennej na rok 2018 – na stanowisko młodszego referenta- terapeuty zajęciowego Aresztu Śledczego w Szczecinie – 1 etat. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Młodszy referent - terapeuta zajęciowy Miejsce pracy: Szczecin

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie:
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczna i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN ICH SKŁADANIA:

 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
 • wypełnioną ankietę personalną – do pobrania ze strony internetowej SW
 • kserokopie świadectw pracy lub służby;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego
można uzyskać pod numerem telefonu 91 48 09 123 lub 91 48 09 120
lub bezpośrednio w siedzibie organu.

 Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, od poniedziałku do piątku (godz. 7.30-15.30) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie) z dopiskiem „Nabór 2018”.

Aplikacje na ofertę należy składać do 17.11.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty