Podstawowe informacje

Młodszy Instruktor/ mł. Wychowawca ds. terapii zajęciowej

ARESZT ŚLEDCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

OFERTA NIEAKTUALNA

Starogard Gdański, Pomorskie

Data publikacji:
17-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
28-05-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 2826 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Młodszy Instruktor/ mł. Wychowawca ds. terapii zajęciowej

Wymagania:

  • Kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe (w tym licencjat)
  • Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe co najmniej licencjat o kierunku lub specjalności terapia zajęciowa lub w przypadku ukończenia studiów o innym kierunku posiadanie dodatkowo dyplomu potwierdzajacego posiadane kwalifikacje zawodowe terapeuty zajęciowego bądź instruktora terapii zajęciowej, odporność na stres, sprawność fizyczna.

Zakres obowiązków:

  • Organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej dla skazanych oddziału terapeutycznego.

Aplikuj według następujących wytycznych:

Zgłoszenia bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Wymagane dokumenty: 1) pisemne podanie o przyjęcie do służby, 2) wypełniona ankieta personalna do pobrania z działu kadr Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. lub ze strony Internetowej (wg wzoru - wydruk dwustronny) Ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej.doc, 3) dokumenty potwierdzające wykształcenie. W przypadku podjęcia przez kierownika jednostki decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, pozostałych dokumentów o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 - 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 z póź. zm.) Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Wymagane dokumenty należy złożyć w komórce kadrowej Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 30 A, 83-200 Starogard Gd. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać do 30 maja 2018r. do godz 15:00. Wszelkich informacji w sprawie postepowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, tel. 58-775-92-50.

Język składanych dokumentów: polski

Prosimy o pamiętanie, że we wszelkich dokumentach rekrutacyjnych niezbędne jest dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 30.05.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

ULOTKARZ! PILNE
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Gdańsk, Pomorskie

Opis oferty pracy: Oferujemy Ci pracę: --------------------------- w centrum Gdańska --------------------------- na umowę zlecenie --------------------------- stawkę 13,70 zł brutto za godzinę. --------------------------- wypłatę na konto W zamian oczekujemy: ----------------------"

Specjalista ds. organizacji szkoleń medycznych
KORA MEDICA sp. z o.o. Gdynia, Pomorskie

KORA MEDICA sp. z o.o. Informacje o firmie Pracujemy w zgodzie z filozofią dostarczania usług opartych na wartościach. Zgadzamy się, że nie wszyscy muszą być naszymi Klientami. Jesteśmy na drodze wzrostu i ciągle dążymy do doskonałości. Zaczynaliśmy w roku 2000, dzisiaj jest"

Poszukiwany lektor języka angielskiego
Centrum Szkoleniowe Pruszcz Gdański, Pomorskie

Opis oferty pracy: Centrum Szkoleniowe poszukuje lektora do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w miejscowości Suchy Dąb . Aktualnie poszukujemy lektora do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach realizowanych przez nas projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. "

Specjalista do spraw obsługi klienta
NOVA Centrum Edukacyjne Gdynia Gdynia, Pomorskie

Opis oferty pracy: Nova Centrum Edukacyjne to firma świadcząca usługi edukacyjne: policealne szkoły zawodowe, policealne szkoły promocji kadr, kwalifikacyjne kursy zawodowe, liceum dla dorosłych, kursy zawodowe. W związku z dynamicznym rozwojem sieci naszych placówek, poszukujemy osób na stanowi"

Szukamy kadry do przeprowadzenia szkoleń
Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa Chojnice, Pomorskie

Opis oferty pracy: W związku z realizacją projektu szukamy kadry do przeprowadzenia następujących szkoleń i kursów: 1) Praca z uczniem zdolnym - matematyka 2) Praca z uczniem z dyskalkulią 3) Szkolenie I i II stopnia "Metoda Warnkego" 4) Formy i metody terapii dla osób niedostosow"

ULOTKARZ! PILNE
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Gdańsk, Pomorskie

Opis oferty pracy: Oferujemy Ci pracę: --------------------------- w centrum Gdańska --------------------------- na umowę zlecenie --------------------------- stawkę 13,70 zł brutto za godzinę. --------------------------- wypłatę na konto W zamian oczekujemy: ----------------------"