Podstawowe informacje

Koordynator Działu Technicznego

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

OFERTA NIEAKTUALNA

Słupsk, Pomorskie

Data publikacji:
17-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
23-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
minimum 3700 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Koordynator Działu Technicznego

Wymagania:

  • Pożądany poziom wykształcenia u kandydatów: średnie zawodowe
  • [Inne] : • wykształcenie budowlane minimum średnie, • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, • doświadczenie zawodowe, • znajomość obsługi komputera, • operatywność i dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:

  • Współdziała z Zarządem Spółdzielni w zakresie poprawy warunków zamieszkiwania oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Organizuje i kieruje zespołem pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem spraw remontowych, modernizacyjnych i przeglądów gwarancyjnych oraz okresowych kontroli obiektów budowlanych. Organizuje i prowadzi przetargi na roboty budowlane, prace projektowe i kontrole techniczne wynikające z Ustawy Prawo Budowlane. Zapewnia właściwą organizację i funkcjonowanie informacji w zakresie spraw technicznych, usług remontowo-budowlanych. Koordynuje opracowywanie rocznych planów remontów w ujęciu rzeczowym i w artościowym oraz sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z ich realizacji. Godziny pracy pon. 8 00-16 00, wt.-pt.7 00-15 00.

Wytyczne do aplikacji:

Zgłaszaj się bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Zgłoszenia na ofertę powinny zawierać: CV

Składanie aplikacji - język: polski

Pamiętaj, że jakikolwiek dokument, aby był rozpatrzony powinien zawierać klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 31.05.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty