Podstawowe informacje

Konserwator urządzeń technicznych

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

OFERTA NIEAKTUALNA

Koszalin, Zachodniopomorskie

Data publikacji:
16-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
25-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
brak danych

Zarobki:
minimum 2100 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Konserwator urządzeń technicznych

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe - umiejętności: praca w zespole
  • praca pod presją czasu
  • prowadzenie samochodu (prawo jazdy kategorii B)
  • chęć podwyższenia swoich kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu prac ogólnobudowlanych, uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3 metrów, mile widziane uprawnienia w grupie G-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, terminowość sumienność, wysoka kultura osobista, dodatkowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/praca

Zakres obowiązków:

  • wykonywanie drobnych napraw o charakterze budowlanym, naprawy sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, narzędzi i urządzeń będących w użytkowaniu w obiektach dydaktycznych, wykonywanie podstawowych prac ślusarsko-stolarskich, wykonywanie prac malarskich, usuwanie usterek powstałych w trakcie użytkowania sal wykładowych, wykonywanie doraźnych prac o charakterze gospodarczym (sprzątanie terenów zewnętrznych, czyszczenie posadzki, parkietu), wykonywanie prac porządkowych.

Aplikowanie:

Aplikacje bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

dodatkowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/praca praca w godz. 7:30 -15:30

Język(i) aplikowania: polski

Osoby wysyłające dokumenty aplikacyjne powinny pamiętać o konieczności opatrzenia ich klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 30.05.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty