Podstawowe informacje

Kierownik działu eksploatacji

OFERTA NIEAKTUALNA

Opolskie

Data publikacji:
21-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
13-06-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
kierownik / manager / lider

Zarobki:
minimum 4000 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Kierownik działu eksploatacji

Wymagania:

  • Od kandydatów oczekujemy, że posiadają co najmniej wykształcenie wyższe (w tym licencjat), typ: budowlane - pożądane
  • Wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska lub budownictwa, staż pracy co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w branży gospodarki wodnej, ochrony środowiska lub budownictwa, w tym min. 2 lata w zakresie gospodarki wodnej, znajomość zagadnień z zakresu: gospodarki wodnej, melioracji wodnych, budownictwa, mile widziane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Znajomość: Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych Umiejętność: obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość podstaw kosztorysowania robót w budownictwie i obsługi komputerowych programów kosztorysowych np. NORMA, posiadanie prawa jazdy kat. B, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych

Zakres obowiązków:

  • Nadzór nad pracą działu eksploatacji i działu inwestycji Zarządu Zlewni w Nysie. Prowadzenie spraw w dziale eksploatacji i dziale inwestycji związanych m.in. z opracowywaniem programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych i budowli przeciwpowodziowych, określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i wnioskowanie o środki na realizację, oceną szkód i opracowywaniem planów usuwania skutków powodzi, dokonywaniem okresowych przeglądów urządzeń wodnych oraz wykonywanie kontroli stanu technicznego, nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych, bieżącą analizą kosztów zadań utrzymaniowych i końcowe rozliczanie zadań, uzyskiwaniem wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych i inwestycyjnych, programowaniem, planowaniem inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim i prowadzeniem inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, pełnieniem funkcji inwestora albo inwestora zastępczego, przygotowaniem do realizacji oraz realizacją zadań inwestycyjnych.

Wysyłając dukumenty aplikacyjne pamiętaj o dołączeniu klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 20.06.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Kierownik Działu Kadr
Rekrutacja ukryta Opole, Opolskie

Jesteśmy 150-osobową firmą produkcyjno-handlową, liderem na rynku w swojej branży.   Wyróżnia nas bogata oferta oraz sprawny zespół fachowców, dzięki czemu możemy zapewniać naszym klientom niezastąpioną pomoc w realizacji marzeń, komfort zakupów oraz jakość oferowanych produktów. W"