Podstawowe informacje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Politechnika Gdańska

Gdańsk, Pomorskie

Data publikacji:
08-10-2018

Data ostatniej aktualizacji:
14-10-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
brak danych

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Miejsce pracy: Gdańsk

Zadania/Rola w zespole:

 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby postępowania przetargowego
 • przygotowywanie planów i harmonogramów zadań inwestycyjnych
 • weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji procesu inwestycyjnego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania i nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych
 • znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego
 • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • znajomość zasad kosztorysowania, w tym umiejętność posługiwania się programem do kosztorysowania
 • mile widziane doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, AutoCAD) oraz innych urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • terminowość, samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zdań
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność

Oferujemy:

 • pracę w niekorporacyjnym środowisku
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • rozbudowane świadczenia socjalne

Dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
Planowany termin zatrudnienia: 20.11.2018 r. Ofertę należy przesłać do 25.10.2018 r. za pomocą przycisku aplikowania.Prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji." Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:
 • Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – [email protected]
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 • Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Aplikacje na ofertę należy składać do 28.10.2018

  Sprawdź również inne oferty z branży:

  Referent ds. księgowości
  ORBIT ONE SPÓŁKA Z O.O. Prabuty, Pomorskie

  Zakres obowiązków: kwalifikacja i księgowanie faktur zakupu, prace biurowe Wymagania: - wykształcenie: średnie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne - języki obce: angielski - w mowie: dobry, w piśmie: dobry - konieczne - pozostałe: wykształcenie średnie ekonomiczne, dobra znajomość języka a"

  Referent ds. koordynacji handlu
  Słupsk, Pomorskie

  Zakres obowiązków: zgodnie ze stanowiskiem; umowa na 2 lata; godziny pracy: 9.30- 17.30 Wymagania: - wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe - konieczne - uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w S"

  Referent do spraw płac i kadr
  APATOR METRIX SPÓŁKA AKCYJNA Tczew, Pomorskie

  Zakres obowiązków: Do obowiązków będzie należało m.in.: Udział w naliczaniu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, sporządzaniu list płac Udział w sporządzaniu rozliczeń, zestawień i sprawozdań do ZUS, US, GUS Rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich Prowadzenie dok"

  Aplikant Straży Miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku
  Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, Pomorskie

  Zakres obowiązków: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Ogólna charakterystyka: Wykonywanie czynności wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, związanych z zapewnieniem ładu i porządku w przydzielonym rejonie służbowym. Ważniejsze zadania: udział w zabezpieczeniu impr"

  Referent ds. inwentaryzacji
  18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Wejherowo, Pomorskie

  Zakres obowiązków: Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych, przeprowadzanie inwentaryzacji metodą spisu z natury. Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne; średnie zawodowe - konieczne - umiejętności: znajomość pakietu MS OFFICE - konieczne; umiejętność obs"

  Młodszy referent działu ewidencji
  ZAKŁAD KARNY W KWIDZYNIE Kwidzyn, Pomorskie

  Zakres obowiązków: prace biurowe Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne; wyższe (w tym licencjat) - pożądane - umiejętności: obsługa pakietu MS Office - konieczne - pozostałe: wykształcenie min. średnie, bardzo dobra obsługa komputera (edytor tekstu, arkusz ka"