Szczegóły oferty

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Politechnika Gdańska

OFERTA NIEAKTUALNA

gdańsk, pomorskie, Polska

Data dodania:
2018-10-10

Data pierwszej publikacji:
2018-10-08

Data ostatniej aktualizacji:
2018-10-30

Data wygaśnięcia:
2018-10-28

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat

Poziom stanowiska:
Specjalista

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Miejsce pracy: Gdańsk

Zadania/Rola w zespole:

 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby postępowania przetargowego
 • przygotowywanie planów i harmonogramów zadań inwestycyjnych
 • weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji procesu inwestycyjnego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania i nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych
 • znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego
 • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • znajomość zasad kosztorysowania, w tym umiejętność posługiwania się programem do kosztorysowania
 • mile widziane doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, AutoCAD) oraz innych urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • terminowość, samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zdań
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność

Oferujemy:

 • pracę w niekorporacyjnym środowisku
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • rozbudowane świadczenia socjalne

Dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
Planowany termin zatrudnienia: 20.11.2018 r.
 
Ofertę należy przesłać do 25.10.2018 r. za pomocą przycisku aplikowania.
Prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."
 
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – [email protected]
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

INSPEKTOR ds. JAKOŚCI (branża automotive)
ACTIO HR Sp. z. o. o. gdańsk, pomorskie

Opis oferty pracy: Biuro Rekrutacji Pracowników Actio HR SP. z o.o. dla Naszego Klienta - poszukujemy kandydatów na stanowisko: INSPEKTOR KONTROLI JAKOŚCI Miejsce pracy: Gdańsk Główne obowiązki: kontrola jakości produkowanych wyrobów wg. obowiązujących instrukcji pomiarowych, potwierdzenie zgodności lub niezgodności wyrobów z założonymi