Inspektor

ORLEN Centrum Serwisowe Spółka z o. o.

Kraków, małopolskie

Data dodania:
2022-01-05
Data aktualizacji:
2022-01-05
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Inspektor

Miejsce pracy: Kraków

Twój zakres obowiązków

 • prace bieżące związane projektami oraz nadzorowanie pracy serwisantów
 • opracowywanie kosztorysów, wycen i kalkulacji dla składanych ofert
 • udział w przetargach oraz opracowywanie umów serwisowych
 • opracowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonywanych prac
 • sporządzanie zamówień oraz nadzorowanie gospodarki magazynowej

Nasze wymagania

 • zdolności interpersonalne w organizowaniu i nadzorowaniu prac pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy kat. B
Mile widziane
 • znajomość zagadnień technologii paliw oraz urządzeń mechanicznych
 • wykształcenie wyższe techniczne

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym i międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych branż
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • zniżki na firmowe produkty i usługi
 • program emerytalny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wypoczynku
 • inicjatywy dobroczynne
 • system premiowy

Dodatkowo otrzymasz

 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwość rozwoju w zagranicznych spółkach
 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy
 • Programy well-beingowe wspierające Twój dobrostan
 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej

Zgłoszenie powinno zawierać

 • Życiorys zawodowy (CV)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższychzapisów:Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum SerwisoweSp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum SerwisoweSp. z o.o., w celu realizacji innych (w tym przyszłych) procesów rekrutacyjnych.(* niepotrzebne skreślić)
KLAUZULA INFORMACYJNA:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO)informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-701 ul. Wrocławska 58Z Administratorem danych można się skontaktować: listownie na adres: 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58 lub przez e-mail: iod@orlencs.pl1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże ipraktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; dataurodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko;imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,• Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych wtych spółkach.• Uzasadniony interes ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. mauzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, któregodotyczy rekrutacja.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:• dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.• spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.5. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58, przez email:iod@orlencs.pl• prawo dostępu do treści swoich danych,• prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacieinformatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Centrum Serwisowe Sp.z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo doprzenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnieuzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska58, przez e-mail: iod@orlencs.pl6. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących,narusza przepisy RODO;7. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwościuczestniczenia w realizowanych w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż towynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych wogłoszeniu rekrutacyjnym.ZGODAWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mniedo celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Serwisant Mechanik w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.; 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58, przez e-mail:iod@orlencs.plWycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.DODATKOWE INFORMACJE1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane2. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Podobne oferty pracy

Inspektor

Wadowice, małopolskie

Inspektor

Tarnów, małopolskie

Inspektor

Kraków, małopolskie

Inspektor

Gorlice, małopolskie

Inspektor wojewódzki

Kraków, małopolskie

Starszy inspektor

Tarnów, małopolskie

Kraków, małopolskie

Data dodania:
2022-01-05
Data aktualizacji:
2022-01-05
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Starszy Specjalista ds. IT

Pabianice, łódzkie IDES Consultants Polska
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Starszy Specjalista ds. IT Miejsce pracy: Pabianice Technologie u pracodawcy Wymagane SAP ITIL System operacyjny Windows Twój zakres obowiązków Zapewnienie pierwszego poziomu wsparcia w przypadku zgłoszeń od użytkowników, które nie są objęte zakresem usług innych zewnętrznych dostawców IT Analizowanie zgłaszanych problemów

2021-12-24

EndUser Services Charges Manager

Kraków, małopolskie ALTEN Polska Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ALTEN Group is a major technological partner of global customers and has become in 30 years the leading European provider of Engineering and Technology Consulting (ECT). With over 37.000 employees (including 88% engineers), present in 30 countries and revenues exceeding €2 billion, supports its customers’ development strategies in the fields of innovation, R&D, and IT systems

2021-12-15

Java Geek - insurance cloud solutions

Gdańsk, Warsaw, Białystok, Łódź, Wrocław, Poznań, Krakow, Lublin, Katowice, Rzeszów, Bydgoszcz, Częstochowa, Gliwice Sii Polska
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Tech skills Necessary on this position: Java - Good MS SQL - Good Hibernate - Good Spring - Good Maven - Good  Solr - Good HTML/CSS - Good JavaScript - Good Requirements Experience level: Mid Project you can join We are looking for a Java Developer whose main task is to convert customer requirements into working software in production

2022-01-05

Programista JAVA

Warszawa, mazowieckie Unity Group
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Programista JAVA Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane Solr Git Jira Sonar Jenkins Mockito Assertj Kotlin WSO2 MuleESB Spring Boot Hibernate PostgreSQL SQL Java 11 Spring Framework RabbitMQ System operacyjny Windows Linux Twój zakres obowiązków rozwój największych sklepów internetowych w Polsce takich jak euro

2022-01-05

Doradca Premium

Brzeg, opolskie Santander Bank Polska
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca Premium Miejsce pracy: Brzeg Twój zakres obowiązków budowa długotrwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami Segmentu Premium określanie potrzeb klientów przypisanego portfela, przygotowywanie i prezentowanie oferty produktowej, oferowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów rozpoznawanie i pozyskiwanie nowych klientów

2021-12-24

Handlowiec

Włocławek, kujawsko-pomorskie Piotr Kaczmarek
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Handlowiec Miejsce pracy: Włocławek Twój zakres obowiązków Aktywna sprzedaż Naszych usług oraz budowanie bazy Klientów Umiejętne dopasowanie dedykowanych ofert dla Klientów do aktualnych i przyszłych potrzeb Budowanie długotrwałych relacji z klientami Regularne raportowanie działań i wyników sprzedażowych Indywidualne podejście do potrzeb klienta Nasze wymagania Wykształcenie: średnie, mile widziane wyższe

2021-12-24

Manager Jakości (Niemcy)

Zielona Góra, lubuskie Grafton Recruitment
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Grafton Recruitment, firma założona w 1982 roku w Irlandii, to wiodąca agencja rekrutacyjna z ponad 30 letnim doświadczeniem. Grafton Recruitment jest jedną z największych niezależnych firm rekrutacyjnych w Europie, wyspecjalizowaną w rekrutacji profesjonalistów średniego i wyższego szczebla we wszystkich sektorach. Poprzez sieć 30 biur w Europe

2021-12-24

Inżynier Danych

Poznań, wielkopolskie Rossmann SDP
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Inżynier Danych Miejsce pracy: Poznań Technologie, których używamy Wymagane AirFlow NiFi Kafka Spark Streaming Flink SQL Mile widziane ELK Docker Kubernetes Confluent Prometheus Grafana System operacyjny Windows Linux O projekcie Rozwój i utrzymanie BigData Rossmann Twój zakres obowiązków

2022-01-05

Data Transformation Consultant

Warszawa, mazowieckie Accenture
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Docker (junior) Git (junior) Confluence (junior) JIRA (junior) Palantir Foundry (regular) Databricks (regular) Apache Spark (regular) PySpark (advanced) Python (advanced) SQL (advanced) Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services in strategy and consulting, interactive, technology and operations, with digital capabilities across all of these services

2022-01-05

Doradca Klienta

Sławków, śląskie Compensa Dystrybucja Sp. Z o.o., Vienna Insurance Group
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca Klienta Miejsce pracy: Sławków Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów, zarówno B2C jak i B2B; Utrzymywanie długofalowych relacji z dotychczasowymi Klientami; Przygotowywanie ofert handlowych i prowadzenie rozmów sprzedażowych; Budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku. Nasze wymagania Doświadczenie

2021-12-24