Podstawowe informacje

Eskpert (Archiwista zakładowy)

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

OFERTA NIEAKTUALNA

Lublin, Lubelskie

Data publikacji:
17-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
22-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
brak danych

Zarobki:
minimum 2400 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Eskpert (Archiwista zakładowy)

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe (w tym licencjat) - umiejętności: obsługa programu WORD
  • Obsługa komputera
  • Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata ogólnego doświadczenia. Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word), znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych, rzetelność, dobra organizacja pracy. Wymagania dodatkowe: Wykształcenie wyższe z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej, lub kurs kancelaryjno-archiwalny minimum I stopnia. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze zagadnień archiwalnych, w tym samodzielne przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do archiwum państwowego.

Zakres obowiązków:

  • Współpraca z archiwum państwowym, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji archiwalnej do przekazania. - Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt ( w tym porządkowanie zasobu archiwalnego, przyjmowanie dokumentów do archiwum, wypożyczanie dokumentów z archiwum, sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum) - Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego. - brakowanie dokumentacji. - Obsługa dokumentacji w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Termin składania dokumentów do 28.05.2018 r.

Aplikuj według następujących wytycznych:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Dokumenty i oświadczenia niezbędne - Życiorys/CV i list motywacyjny, - Kopie dokumentów potwierdzających niezbędnego wykształcenie, - Kopie dokumentów potwierdzających niezbędny staż pracy, - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: - Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowewykształcenie, - Kopie

Aplikując na ofertę nie zapomnij o dodaniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 28.05.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty