dołącz do naszego zespołu jako recepcjonista w campanile szczecin

ogłoszenie użytkownika OLX

szczecin, zachodniopomorskie

Data dodania:
2021-08-27
Data aktualizacji:
2021-08-27
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
OLX

szukamy twórców wyjątkowych chwil! czekamy na ciebie!

stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze.

co gwarantujemy:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • opiekę medyczną
 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta
 • dofinansowanie do urlopu
 • dodatek transportowy
 • kartę sportową typu multisport
 • zniżki pracownicze
 • wyżywienie i uniform
 • realne szanse rozwoju
 • dobrą zabawę i atmosferę pracy

czym będziesz się zajmował:

 • wykonywaniem czynności związanych z bezpośrednią obsługą gości hotelowych
 • przyjmowaniem rezerwacji
 • meldowaniem i wymeldowywaniem gości
 • dbałością o pozytywny wizerunek sieci
 • naliczaniem należności oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży
 • przyjmowaniem rezerwacji telefonicznych oraz mailowych
 • dbałością o wysoki standard obsługi gości

masz tę pracę, jeśli:

 • posługujesz się językiem angielskim i polskim w stopniu co najmniej bardzo dobrym
 • posługujesz się pakietem ms office w stopniu co najmniej dobrym
 • jesteś osobą uśmiechniętą, pogodną, posiadasz wysoką kulturę osobistą oraz umiejętności interpersonalne
 • wykonujesz powierzone zadania w sposób dokładny i sumienny
 • wykazujesz się samodzielnością, inicjatywą oraz doskonałą organizacją czasu pracy

1. prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych przeze mnie w ramach rekrutacji (dalej: „dane” ) przez louvre hotels group sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (00-811) przy ul. towarowej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla m. st. warszawy w warszawie, xii wydz. gosp. krs pod nr krs: 0000033343, nip: 9542304592, regon: 276547144 kapitał zakładowy w wys. 109 727 000 złotych (dalej: „administrator” ) na potrzeby rekrutacji na stanowisko recepcjonisty. 2. jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami przekazanymi przez administratora w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we.3. mam świadomość, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia mojej kandydatury w procesie rekrutacji oraz że zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta. cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

ogólna informacja o przetwarzaniu pani/ pana danych osobowych w toku rekrutacji

ponieważ jest pani/ pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej: „ rodo ”) informujemy, że:

kto będzie administrował pani/ pana danymi osobowymi?

1)administratorem pani/ pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „dane” ) jest louvre hotels group sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (00-811) przy ul. towarowej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla m. st. warszawy w warszawie, xii wydz. gosp. krs pod nr krs: 0000033343, nip: 9542304592, regon: 276547144 kapitał zakł. w wys. 109 727 000 zł (dalej: „administrator” ).

z administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. towarowa 2, 00-811 warszawa lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 331 85 00.

2)celem ułatwienia kontaktu z administratorem, administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. towarowa 2, 00-811 warszawa lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 331 85 00.

dlaczego i na jakiej podstawie prawnej pani/ pana dane będą przetwarzane?

3)dane będą przetwarzane w celu:

3.1.realizacji procesu rekrutacji, w której pani/ pan uczestniczy3.2.prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli pani/ pan wyrazi na to zgodę3.3.ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, o których mowa w pkt 4 poniżej

4) przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie:

4.1. art. 6 ust. 1 lit. c rodo – w zakresie danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 4.2.zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a rodo) - w zakresie danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji4.3.w odniesieniu do przyszłych rekrutacji - zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a rodo) , jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez panią/ pana wyrażona

4.4. art. 6 ust. 1 lit. f rodo , tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeńjeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 rodo konieczna będzie pani/ pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie ( art. 9 ust. 2 lit. a rodo )

komu będą przekazywane pani/ pana dane?

5)odbiorcami danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych 6)pani/ pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

jakie są pani/ pana prawa w związku z przetwarzaniem danych przez administratora?

7)w związku z przetwarzaniem pani/ pana danych, posiada pani/ pan prawo do:

7.1. dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 rodo)7.2.żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 16 rodo) 7.3.żądania usunięcia danych (zgodnie z art. 17 rodo)7.4.żądania ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 rodo), 7.5.przeniesienia danych (zgodnie z art. 20 rodo)7.1. wniesienia sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (zgodnie z art. 21 rodo)

7.6.cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem8)powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres: ul. towarowa 2, 00-811 warszawa

9)w związku z przetwarzaniem danych posiada pani/ pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego10)administrator nie będzie w oparciu o pani/ pana dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania

czy podanie danych jest wymagane?

11)podanie przez panią/ pana danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym podanie przez panią/ pana innych danych jest dobrowolne

jak długo będą przetwarzane pani/ pana dane?

12)dane będą przetwarzane:

1.1.w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody1.2.w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych13)niezależnie od powyższego pani/ pana dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Podobne oferty pracy

Lekarze Szczecin

szczecin, zachodniopomorskie

Produkcja szczecin

szczecin, zachodniopomorskie

Barber / fryzjer męskie szczecin

szczecin, zachodniopomorskie

szczecin, zachodniopomorskie

Data dodania:
2021-08-27
Data aktualizacji:
2021-08-27
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat
Poziom stanowiska:
Pracownik fizyczny
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
OLX
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Referent

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi

2022-06-25

Doradca Energetyczny ds. OZE

Czernikowo, kujawsko-pomorskie Columbus Elite S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czujesz się świetnie w działaniach terenowych a praca za biurkiem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Chcesz pracować w branży odpowiedzialnej społecznie? Doradca Energetyczny ds. OZE Ta praca jest dla Ciebie jeśli: Masz prawo jazdy kat. B, Potrafisz i lubisz rozmawiać z ludźmi, Samodzielnie i efektywnie zarządzasz

2022-06-25

Business Consultant

Wrocław, dolnośląskie Arrow Electronics
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ABOUT US By the time you’ve had your morning coffee, it’s likely you’ve already interacted with Arrow at least 5 times. The work Arrow does, goes into everything from cars to coffee makers. If it takes a charge or sends a signal, chances are, Arrow was part of building it. Our employees live in a world of Five Years Out where new technologies, new materials, new ideas and new electronics will make life not only different but better

2022-06-25

Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim

Białystok, podlaskie L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds

2022-06-25

Specjalista ds. Operacyjnych (k/m)

Warszawa, mazowieckie Axpo Polska Sp z o. o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. Operacyjnych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Fakturowanie oraz przygotowywanie rozliczeń z wykorzystaniem systemów operacyjnych i systemu księgowo – bilingowego Współpraca oraz kompleksowa obsługa klientów strategicznych Przygotowanie raportów, analiz i zestawień bieżących oraz okresowych z wykorzystaniem

2022-06-25

Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym

Warszawa, mazowieckie Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków aktywne nawiązywanie kontaktu z Klientem; bezpośrednia obsługa Klienta i profesjonalne doradztwo produktowe; podstawowe prace rachunkowe (fiskalizacja, raportowanie, wystawianie dowodów sprzedaży); dbałość o ekspozycję i nienaganny aspekt wizualny salonu; kreowanie profesjonalnego wizerunku sieci

2022-06-25

Główny/a Księgowy/a

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rekrutacja. Dane mogą być udostępniane podmiotom rekrutującym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne lub usługi nadzoru nad oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych

2022-06-25

Manager Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie MARZANNA SKRABA CHMIELOWIEC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Sprzedaży Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem sprzedaży Nasze wymagania Wyższe wykształcenie, minimum licencjat Znajomość pakietu MS office Samodyscyplina, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu Umiejętności sprzedażowe, analityczne oraz negocjacyjne Masz doświadczenie w zarządzaniu

2022-06-25

Project Manager R&D

Nowy Tomyśl, wielkopolskie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Project Manager R&D Miejsce pracy: Nowy Tomyśl Twój zakres obowiązków Koordynacja pracy zespołu, który projektuje, testuje i wdraża do produkcji seryjnej nowe produkty stosowane do realizacji połączeń w szafach sterowniczych Prezentacja koncepcji projektów przed Zarządem firmy(konstrukcja, nakłady inwestycyjne, harmonogram, ocena opłacalności

2022-06-25

Specjalista ds. żywienia zwierząt

Wyszków, mazowieckie AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. żywienia zwierząt Miejsce pracy: Wyszków Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie klientów w łańcuchu biznesowym Profesjonalne doradztwo klientom w oparciu o wiedzę żywieniową Sprzedaż produktów dla bydła Budowanie wizerunku firmy Agrifirm jako partnera biznesowego Nasze wymagania Wykształcenie wyższe rolnicze

2022-06-25