Szczegóły oferty

Aspirant pracy socjalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

OFERTA NIEAKTUALNA

chodzież, wielkopolskie, Polska

Data dodania:
2018-05-22

Data pierwszej publikacji:
2018-05-16

Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-22

Data wygaśnięcia:
2018-06-06

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Praca okresowa / sezonowa / tymczasowa

Zarobki:
od 2100 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Artykuł Aspirant pracy socjalnej - obrazek nagłówkowy

Wymagania:

  • Od kandydatów oczekujemy, że posiadają co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące - pożądane
  • średnie zawodowe - pożądane - umiejętności: obsługa komputera i urządzeń biurowych - dodatkowe
  • dobra organizacja pracy - dodatkowe
  • Dodatkowym atutem będzie ostatni rok studiów o kierunku pracy socjalnej. Znajomość przepisów z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego Cechy osobowościowe kandydatów: - Szacunek dla ludzi , wrażliwość na problemy społeczne , empatia, życzliwość -samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy -cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność -kierowanie sie zasadami etyki zawodowej -kreatywność , umiejętność pracy w zespole -radzenie sobie w sytuacjach trudnych ( stresowych , konfliktowych , pod presją czasu) -umiejętność poruszania się w przepisach prawnych -dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Zakres obowiązków:

  • Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie udzielenia wsparcia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, praca socjalna w środowisku , w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka przy udziale i pod nadzorem pracownika socjalnego, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych , łagodzenie skutków ubóstwa, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, współpraca z radcą prawnym Ośrodka na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, obsługa systemu informatycznego POMOST, nanoszenie wszelkich danych i informacji uzyskanych w toku wywiadu środowiskowego , ustaleń dokonanych w ramach kontaktu socjalnego , niebieskich kart i innych danych.

Wytyczne do aplikacji:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

CV, list motywacyjny zawierający szerszą rekomendacje swojej kandydatury na s

Aplikując na ofertę nie zapomnij o dodaniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty