Podstawowe informacje

Aspirant pracy socjalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

OFERTA NIEAKTUALNA

Chodzież, Wielkopolskie

Data publikacji:
16-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
22-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
brak danych

Zarobki:
minimum 2100 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Aspirant pracy socjalnej

Wymagania:

  • Kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące - pożądane
  • średnie zawodowe - pożądane - umiejętności: obsługa komputera i urządzeń biurowych - dodatkowe
  • dobra organizacja pracy - dodatkowe
  • Dodatkowym atutem będzie ostatni rok studiów o kierunku pracy socjalnej. Znajomość przepisów z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego Cechy osobowościowe kandydatów: - Szacunek dla ludzi , wrażliwość na problemy społeczne , empatia, życzliwość -samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy -cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność -kierowanie sie zasadami etyki zawodowej -kreatywność , umiejętność pracy w zespole -radzenie sobie w sytuacjach trudnych ( stresowych , konfliktowych , pod presją czasu) -umiejętność poruszania się w przepisach prawnych -dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Zakres obowiązków:

  • Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie udzielenia wsparcia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, praca socjalna w środowisku , w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka przy udziale i pod nadzorem pracownika socjalnego, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych , łagodzenie skutków ubóstwa, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, współpraca z radcą prawnym Ośrodka na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, obsługa systemu informatycznego POMOST, nanoszenie wszelkich danych i informacji uzyskanych w toku wywiadu środowiskowego , ustaleń dokonanych w ramach kontaktu socjalnego , niebieskich kart i innych danych.

Aplikowanie według wytycznych:

Aplikuj bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

CV, list motywacyjny zawierający szerszą rekomendacje swojej kandydatury na s

Dokumenty rekrutacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 06.06.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

referent rachunkowości
Kalisz, Wielkopolskie

biuro rachunkowe poszukuje pracownika na stanowisko referent rachunkowości. mile widziana znajomość programów: rachmistrz oraz rewizor, a także znajomość księgowości i umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych. zapewniamy: - umowę o prace na cały etat - możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifik"