Szczegóły oferty

Animator

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

OFERTA NIEAKTUALNA

mrągowo, warmińsko-mazurskie, Polska

Data dodania:
2018-05-24

Data pierwszej publikacji:
2018-05-22

Data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14

Data wygaśnięcia:
2018-06-20

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Praca okresowa / sezonowa / tymczasowa

Zarobki:
od 2200 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Artykuł Animator - obrazek nagłówkowy

Wymagania:

  • Od kandydatów wymagamy, aby posiadali co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • wyższe (w tym licencjat) - pożądane
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora, posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j.t. z 2016 poz. 176 ze zm.). Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji, preferowane - przygotowanie pedagogiczne

Zakres obowiązków:

  • inicjowanie,organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, (w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin), współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu, organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu, promocja Miasta Mrągowo poprzez działalność prowadzoną na obiektach Orlik, angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie, nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk, prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

Aplikowanie na ofertę:

Zgłaszaj się bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

CV - języki ap

Osoby wysyłające dokumenty aplikacyjne powinny pamiętać o konieczności opatrzenia ich klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty