Używamy plików cookies w celu analizy ruchu na stronie, dopasowywania reklam oraz realizacji usług. Kontynuując korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies przez serwis All the Jobs. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności
OK
Używamy plików cookies w celu analizy ruchu na stronie, dopasowywania reklam oraz realizacji usług. Kontynuując korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies przez serwis All the Jobs. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności
OK

NDA – przed czym chroni umowa o poufności?

2020-07-21

Umowa o poufności może być zawarta pomiędzy firmami, ale także pracodawcą i pracownikiem. Po co właściwie podpisywane jest NDA?

Umowa lub inaczej klauzula poufności zwana NDA (z ang. Non-Disclosure Agreement) to dokument, którego celem jest ochrona danych przedsiębiorstwa. Chroni informacje poufne przed ujawnieniem albo wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione, co mogłoby narazić firmę na straty. Interesem każdego pracodawcy powinno być zabezpieczenie danych poufnych firmy w związku z możliwością ujawnienia ich przez pracownika.

Czy NDA chroni tylko tajemnice przedsiębiorstwa?

Powszechnie umowa NDA jest traktowana jako ochrona tajemnic przedsiębiorstwa. Jednak tajemnica przedsiębiorstwa istnieje nawet poza NDA, tym samym nie trzeba podpisywać umowy, by je chronić, pod warunkiem, że spełnione są określone przesłanki zgodnie z definicją tajemnicy przedsiębiorstwa wynikającą z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Co więcej, zachowanie poufności przez pracownika jest regulowane w Kodeksie Pracy. Art. 100 wymienia między innymi obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

NDA traktuje się zatem jako bardziej precyzyjną ochronę przed ujawnieniem informacji poufnych, które w toku współpracy zostaną przekazane drugiej stronie.

Pracownik ma dostęp do wielu istotnych informacji dotyczących funkcjonowania zakładu pracodawcy, które pracodawca powinien zabezpieczyć NDA. Powinien też szczegółowo określić, co uważa za informacje poufne, w jaki sposób informacje te będą podlegały ochronie i jakie konsekwencje przewiduje za złamanie postanowień umownych.

Najczęściej umowa o poufności z pracownikiem dotyczy warunków pracy, tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym spraw handlowych, technologicznych, strategicznych, klientów. Może obejmować również poufność wynagrodzenia, co ma zabezpieczyć pracodawcę przed ujawnianiem wysokości zarobków konkurencji lub innym pracownikom – często ten rodzaj zapisu można spotkać jako zapis w regulaminie pracy, a nie jako odrębną umowę podpisywaną z każdym pracownikiem z osobna.

Kiedy podpisywana jest umowa NDA?

W praktyce umowa o poufności podpisywana jest jako osobny dokument już na początku negocjacji. W przypadku podejmowania pracy jest podpisywana wraz z umową o zatrudnienie i stanowi wtedy jej uzupełnienie.

Niekiedy firmy decydują się na oświadczenie o poufności, określające zakres danych poufnych. Jednak oświadczenie nie jest umową, ponieważ nie określa obowiązków obu stron, należy je zatem traktować jako rodzaj przyrzeczenia składanego jednostronnie. Tę formę spotkać można na przykład na rozmowach rekrutacyjnych, kiedy kandydaci są proszeni o zachowanie informacji przekazywanych w trakcie rekrutacji w tajemnicy.

Konsekwencje złamania umowy NDA

Złamanie umowy NDA, a więc rozpowszechnienie danych poufnych, naraża pracownika na karę, której wysokość powinna być określona w umowie. W przypadku poważnej szkody pracownikowi grozi odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto pracodawca może dochodzić odszkodowania, jeżeli ujawniona informacja naraziła go na straty i utracone korzyści. Może też zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który ujawnił poufne firmowe informacje.

Ocena artykułu:
(1)
Oceń artykuł:
Ocena artykułu:
(1)